Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wysokoproduktywna obróbka skrawaniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-MZP-WYPOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wysokoproduktywna obróbka skrawaniem
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/?q=node/59
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Przedmiot wprowadza studentów w najnowsze tendencje w obróbce skrawaniem, takie jak obróbka z wysokimi prędkościami (High Speed Machining), obróbka na twardo (Hard Machining), obróbka na sucho lub z minimalnym smarowaniem (Dry Machining) czy mikro-obróbka (Micromachning). Wszystkie te tendencje razem są ogólnie nazywane obróbka wysokoproduktywna (High Performance Machinie). Opanowanie przedmiotu umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów produkcyjnych związanych z doborem właściwych warunków skrawania, narzędzi, torów narzędzi i strategii obróbki przy wykonywaniu np. form i matryc, a także unikaniem drgań samowzbudnych. Podstawy modelowania procesu skrawania przybliża przewidywanie skutków obróbki przed jej rozpoczęciem, tzw. Virtual Machning. Studenci będą mogli także zapoznać się z najnowszymi światowymi

publikacjami naukowymi z zakresu przedmiotu, a przygotowywany przez nich raport i prezentacja umożliwia dogłębne poznanie wybranych zagadnień szczegółowych.

Treści kształcenia:

Wykład

1. Wstęp, pojęcia podstawowe: warunki i parametry skrawania, grubość warstwy skrawanej przy frezowaniu

2. Geometria ostrza: ostrze i jego geometria - przypomnienie podstaw, geometria głowicy frezarskiej, Wyznaczanie geometrii ostrza na podstawie danych katalogowych, mikrogeometria ostrza

3. Powierzchnia obrobiona: uwagi ogólne o powierzchni obrobionej, struktura geometryczna powierzchni, pomiary chropowatości i jej parametry, wpływ warunków skrawania na chropowatość, właściwości fizyczne warstwy wierzchniej

4. Siły skrawania: rozkład naprężeń i sił w strefie skrawania, uniwersalny wykres skrawalności, wyznaczanie dynamicznych oporów właściwych skrawania, rola kąta ścinania, opór właściwy skrawania, zależność sił skrawania od parametrów skrawania, badania sił skrawania przy frezowaniu

5. Ciepło w strefie skrawania, obróbka na sucho i z minimalnym smarowaniem: wytwarzanie i bilans ciepła w strefie skrawania, wpływ parametrów skrawania na temperaturę ostrza, konwencjonalne ciecze obróbkowe i ich podawanie, podstawy skrawania na sucho i z minimalnym smarowaniem, materiał i geometria ostrza, medium stosowane w MQL, podawanie aerozolu, obrabiarki projektowane do obróbki MQL, usuwanie wiórów przy obróbce na sucho, czyszczenie przestrzeni roboczej po obróbce na sucho

6. Zużycie i trwałość ostrza: zużycie i stępienie ostrza, okres trwałości ostrza, zależność okresu trwałości ostrza od parametrów skrawania,zużycie ostrza przy zmiennych parametrach skrawania, dobór parametrów skrawania, skrawność, skrawalność

7. Obróbka materiałów lotniczych

Ćw. 1 Badanie charakterystyki dynamicznej układu MST

Ćw. 2 Doświadczalne wyznaczanie granicy stabilności

Ćw. 3 Dobór narzędzi i parametrów skrawania do frezowania

Ćw. 4 Badanie wpływu parametrów skrawania na siły skrawania

Ćw. 5 Badanie wpływu wysięgu wytaczaka na powstawanie drgań samowzbudnych

Literatura:

1. Jemielniak K., Obróbka Skrawaniem - podstawy, dynamika, diagnostyka, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018

2. Jemielniak K, Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2002

3. Dostarczone przez wykładowce artykuły z najnowszych światowych czasopism

4. Prezentacje wykładu dostępne w Internecie

5. Instrukcje do zadań ćwiczeniowych

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach 20h

udział w zajęciach laboratoryjnych 10h

konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do egzaminu 20

- studia literaturowe 10

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

- wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 5

- przygotowanie raportu 8

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 75

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu składa się z:

Wyników egzaminu ocenianego w skali punktowej 0-40, do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie co najmniej 20 punktów

Aktywności w trakcie wykładów – rozwiązywanie zadań – 10 punktów, do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie co najmniej 5 punktów

Oceny raportu i prezentacji opracowanej i przedstawionej przez studentów na podstawie dostarczonej literatury w skali punktowej 0-20, do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie co najmniej 10 punktów

treść merytoryczna raportu – 0-10 punktów

jakość pliku ppt – 0 -5 punktów

jakość prezentacji przed grupą – 0 -5 punktów

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Joanna Kossakowska, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Krzysztof Błażejak, Krzysztof Jemielniak, Joanna Kossakowska, Mirosław Nejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Joanna Kossakowska, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Krzysztof Jemielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.