Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa - modelowanie geometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MBMK1-MZP-GROMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa - modelowanie geometryczne
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem i obróbką obrazów cyfrowych. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie w technice opisu obiektów złożonych za pomocą krzywych i powierzchni parametrycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Grafika i jej rola w systemach komputerowych CAD/CAM/CAE: zapis 2D, modelowanie 3D, rola parametryzacji, złożenia wirtualne.

2. 2D grafika rastrowa: konwersja odcinka oraz okręgu, wypełnianie obszarów, 2D przekształcenia geometryczne i ich składanie, przykłady obliczeń konwersji i wypełnienia obszarów.

3. Modelowanie geometryczne – wstęp: reprezentacje krzywych i powierzchni, formy modelowania, podstawowe metody.

4. Modelowanie geometryczne – metody opisu krzywych: parametryczny opis krzywych w ujęciu Hermite’a i Beziera, reprezentacje B-spline oraz NURBS, przykłady aproksymacji krzywych.

5. Modelowanie geometryczne – metody opisu powierzchni: płat powierzchni Coonsa, odwzorowanie płata w ujęciu Beziera, powierzchnie B-spline oraz NURBS, przykłady odwzorowań.

Laboratorium:

1. Tworzenie obrazów w grafice rastrowej z wykorzystaniem programu GIMP.

2. Tworzenie i modyfikowanie obiektów w grafice wektorowej w programie Inkscape

3. Generowanie obrazów fotorealistycznych.

4. Przekształcenia obiektów w systemie graficznym 3D Studio Max.

5. Modelowanie obiektów rekonstruowanych technika tomografii komputerowej.

6. Grafika dwu i trójwymiarowa z użyciem procedur programu MATLAB.

7. Modelowanie złożonych obiektów konstrukcyjnych w systemie Pro/ENGINEER.

Literatura:

1. Lansdown J.: Grafika komputerowa, WNT, Warszawa, 1990.

2. Angell I.O.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 1988.

3. Foley J. Van Dam A., Hughes J.F., Philips R.L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 1995.

4. Pavlidis T.: Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987.

5. Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, warszawa, 1990.

6. Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa, 2000.

7. Zabrodzki J. (red): Grafika komputerowa. Metody narzędzia, WNT 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i laboratorium. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona oceny z wykładu (współczynnik 2/3) oraz laboratorium (współczynnik 1/3). W zależności od otrzymanej średniej ocena końcowa wystawiana jest według następującej skali:

Obliczona średnia Ocena końcowa

do 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub L) powoduje, że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot.

Zaliczenie wykładu polega na napisaniu kilku sprawdzianów (max.10, dokładna ilość sprawdzianów podawana jest na pierwszych zajęciach). Czas trwania sprawdzianu 15-20 min. Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu określonej części materiału wykładowego. Termin sprawdzianu podawany jest z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. Każdy sprawdzian punktowany jest w skali 0-5. Ocena pozytywna za część wykładową wystawiana jest po otrzymaniu min. 51% punktów za wszystkie sprawdziany. Oceny końcowe za część wykładową wystawiane są według schematu:

do 51% - ocena 2,0;

51-70% - ocena 3,0;

71-77% - ocena 3,5;

78-85% - ocena 4,0;

86-93% - ocena 4,5;

powyżej 93% - ocena 5,0.

Osoby, które nie otrzymały wystarczającej ilości punktów muszą napisać sprawdzian poprawkowy na ostatnich zajęciach. Zasady organiacji tego sprawzianu podane zostaną na pierwszych zajęciach.

Na ocenę końcową z laboratorium składają się oceny cząstkowe z poszczególnych, realizowanych ćwiczeń. Ocena końcowa z laboratorium jest wyznaczana jako średnia ważona wszystkich ćwiczeń, zaś współczynniki wagowe dla każdego ćwiczenia wyznaczane są z następującej zależności:

waga ćw.=(suma godzin przeznaczonych na realizację ćwiczenia)/(suma godzin przewidzianych na realizację laboratorium)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie WSZYSTKICH ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Janusz Domański, Krzysztof Jankowski, Yanfei Lu, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Janusz Domański, Yanfei Lu, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Janusz Domański, Yanfei Lu, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.