Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-AR000-MSP-METRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metrologia
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.2, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi skomputeryzowanymi systemami pomiarowymi związanymi z pomiarami struktury geometrycznej powierzchni, pomiarami wymiarów geometrycznych złożonych powierzchni części maszyn i urządzeń.

Treści kształcenia:

W ramach laboratorium prowadzone są następujące zajęcia:

- współrzędnościowa maszyna pomiarowa VIS-Warszawa (skanowanie powierzchni złożonych),

- współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zaiss (pomiary wymiarów liniowych i kątowych,odchcyłek kształtu i położenia),

- struktura geometryczna powierzchni SGP (pomiary podstawowych parametrów chropowatości i ich analiza),

- analiza harmoniczna odchyłek kształtu (okrągłości i płaskości) oraz analiza przyczyn ich powstawania,

- tory pomiarowe w badaniach procesów technologicznych,

- stystystyczna kontrola i sterowanie jakością produkcji SPC,

- modelowanie złożonych części za pomocą skanera laserowego, możliwości i analiza zdolności produkcji.

Literatura:

Bibliografia:

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż Bodana Nowickiegoi i dr inż. J.Zawory, Metrologia wielkości geometrycznych, Oficyna Wydawnicza PW, 2009. Materiały ćwiczeniowe.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem:1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem:1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na zajęciach laboratoryjnych 15

- konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

- opracowanie wyników badań 9

- wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 9

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta:43

Łączna liczba punktów ECTS wynika z sumarycznej liczby godzin pracy studenta - 2.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Ocena końcowa z każdego ćwiczenia, jest średnia geometryczną, ocen ze sprawdzianu na początku zajęć i sprawozdania z jego wykonania. Ocena końcowa z laboratorium, liczona w skali punktowej, jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich ćwiczeń.

W zależności od wyznaczonej średniej, ocena końcowa, ustalona jest w następujący sposób:

   3,00 – 3,49 >>> 3,0

   3,50 – 3,89 >>> 3,5

   3,90 – 4,29 >>> 4,0

   4,30 – 4,69 >>> 4,5

   4,70 i więcej >> 5,0

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej konieczne jest powtórzenie całego laboratorium w nastęnych semestrach.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Oniszczuk-Świercz, Józef Zawora
Prowadzący grup: Józef Zawora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Oniszczuk-Świercz, Józef Zawora
Prowadzący grup: Józef Zawora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Oniszczuk-Świercz
Prowadzący grup: Jarosław Misiak, Józef Zawora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Oniszczuk-Świercz
Prowadzący grup: Józef Zawora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 0 godzin więcej informacji
Seminaria dyplomowe, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.