Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-AR000-MSP-WIRTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirtualne przyrządy pomiarowe
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/?q=node/16
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu

Przedmiot jest kursem programowania w języku LabVIEW. Po jego ukończeniu studenci będą umieli

• Posługiwać się środowiskiem programowania graficznego LabVIEW

• tworzyć wirtualne przyrządy miarowe umożliwiające akwizycję rejestrację i wizualizację danych

• programować i obsługiwać urządzenia do akwizycji danych jak karty DAQ,

• tworzyć własne aplikacje do wszechstronnej analizy danych, zwłaszcza szeregów czasowych,

• tworzyć aplikacje do monitorowania i sterowania procesami wytwarzania

• optymalizować stworzone aplikacje.

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe. Charakterystyka przyrządu wirtualnego. Podstawy akwizycji danych.

- Ogólna charakterystyka LabVIEW. Panel czołowy. Budowa diagramu, palety funkcji.

- Tworzenie VI, ikona i konektor, terminale. Tworzenie subVI i wykorzystanie go w VI.

- Akwizycja danych w LabVIEW, DAQ Assistant, symulacja pomiarów. Pętla while, rejestry przesuwne. Funkcje opóźniające. Działanie przełączników logicznych

- Pętla for, węzeł sprzężenia zwrotnego. Wykresy czasowe. Struktury warunkowe. Struktura sekwencji. Węzeł wzorów, węzeł wyrażenia.

- Macierze: tworzenie na panelu czołowym, przy pomocy pętli, działanie na macierzach. Klastry, przekazywanie danych do subVI, działania na klastrach, klaster błędów.

- Wykresy. Operacje na stringach. Pliki, operacje na plikach.

- Techniki programowania.

Literatura:

Prezentacje wykładu dostępne w Internecie

Instrukcje do zadań ćwiczeniowych

Przykładowe programy udostępnione przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach 30h

udział w zajęciach laboratoryjnych 15h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Opanowanie środowiska LabVIEW 20 h

Przyswojenie sobie techniki programowania w LabVIEW 30 h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 80

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie opracowanych w trakcie ćwiczeń przyrządów wirtualnych (programów)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Mirosław Nejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Mirosław Nejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Sebastian Bombiński, Mirosław Nejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Mirosław Nejman
Prowadzący grup: Mirosław Nejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)