Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metoda elementów skończonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MSP-MELES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metoda elementów skończonych
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) w zagadnieniach inżynierskich oraz przedstawienie powszechnie stosowanego systemu MES, jakim jest Ansys.

W ramach przedmiotu studenci uczą się na zajęciach laboratoryjnych definiować i przeprowadzać analizy numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych w środowisku Ansys. Laboratorium obejmuje takie zagadnienia, jak: analiza statyczna, analiza dynamiczna, przepływ płynu, analiza termiczna.

LABORATORIUM

Oznaczenia i podstawowe zależności. Rodzaje elementów wykorzystywanych w modelowaniu zagadnień statyki i dynamiki. Zagadnienie kontaktowe – metody iteracyjne rozwiązania. Modelowanie zagadnień termicznych – znajdowanie ustalonego pola temperatur. Elementy używane do modelowania przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Podstawowe wiadomości na temat modelowania zagadnień przepływowych w MES. Wprowadzenie do systemu MES – Ansys. Rozwiązanie problemów prowadzących do otrzymania modeli liniowych – kratownica i rama. Płaski stan naprężeń i płaski stan odkształceń – wykorzystanie elementów 2D. Model osiowo-symetryczny. Modele trójwymiarowe budowane przy użyciu elementów 3D. Rozwiązanie zagadnienia wyznaczenia ustalonego pola temperatur dla struktury osiowo-symetrycznej. Budowa modelu przy pomocy elementów powłokowych.

Literatura:

1. O.C Zienkiewicz: Metoda elementów Skończonych., Arkady, Warszawa 1972

2. Dacko M.,Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T., Wieczorek M., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Arkady, Warszawa, 1994

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Laboratorium 30

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 30 godzin

Studia literaturowe: 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny z kolokwium sprawdzającego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas, Zdzisław Lindemann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas, Yanfei Lu, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Krzysztof Jankowski, Zdzisław Lindemann, Yanfei Lu, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Andrzej Bieńkowski, Krzysztof Jankowski, Yanfei Lu, Michał Taraszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)