Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna powierzchni w poligrafii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-PP000-MSP-CHEPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna powierzchni w poligrafii
Jednostka: Zakład Technologii Poligraficznych
Grupy: Przedmioty dla sem.2, PiP, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi na granicy faz mającymi znaczenie w poligrafii.

Pełny opis:

Między innymi zostanie szerzej omówiony problem napięcia powierzchniowego cieczy oraz kąta zwilżania w procesie drukowania. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące zjawisk chemicznych i fizycznych zachodzących na granicy faz lub powierzchni międzyfazowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mających znaczenie w papiernictwie i poligrafii. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zjawiska zachodzące na granicy faz mające wpływ na proces drukowania. Studenci zapoznają się z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, kohezją i adhezją, napięciem powierzchniowym oraz kątem zwilżania. Ponadto zostanie omówiony wpływ napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania na zwilżanie w procesie drukowania.

Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci zapoznają się z metodami badań zjawisk na granicy faz. Między innymi przeprowadzą badania napięcia powierzchniowego wybranych farb ciekłych, oznaczą kąt zwilżania powszechnie używanych folii z tworzyw sztucznych oraz wybranych papierów.

Na wykładach są omawiane teoretyczne podstawy tego przedmiotu, a na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci mogą praktycznie wykorzystać zdobyte wiadomości.

Oczekuje się, że studenci będą mogli i umieli nabytą wiedzę dość swobodnie wykorzystywać w dalszym toku studiów i w praktyce zawodowej, odnosząc ją do procesów, czy materiałów poligraficznych, a także wyrobów przemysłu papierniczego.

WYKŁADY:

4h – Skrócone repetytorium podstawowych pojęć chemicznych i fizycznych.

4h – Omówienie podstawowych oddziaływań międzycząsteczkowych.

4h – Adhezja a kohezja.

4h – Napięcie powierzchniowe cieczy. Jego konsekwencje w procesie drukowania.

4h – Kąt zwilżania, a energia swobodna powierzchniowa.

3h – Problem zwilżania w procesie drukowaniu.

4h – Metody badań napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania.

3h – Adsorpcja na granicy faz.

LABORATORIA:

1h – zajęcia wprowadzające, omówienie zasad BHP w laboratorium

4h – Wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej wybranych podłoży drukowych

4h – Badanie wybranych właściwości farb ciekłych

4h – Aktywacja podłoży drukowych

4h – Badanie adhezji wykonanych wydruków

4h – Badanie klejów

4h – Starzenie materiałów poligraficznych

Literatura:

E. Dutkiewicz. Fizykochemia Powierzchni. Wykłady z Chemii fizycznej. WNT. Warszawa, 1998

A. Adamson. Chemia fizyczna powierzchni. PWN. Warszawa, 1963.

Paint and Surface Coatings – Theory and Practice. Woodhead Publishing, 1999

K.R. Desai, Surface Chemistry. Global Media. Jaipur, 2008

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 3

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

wykłady – 30 godzin

zajęcia laboratoryjne – 30 godzin

konsultacje – 5 godzin

RAZEM: 65 godzin = 3 ECTS

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godzin

zapoznanie ze wskazaną literaturą – 15 godzin

przygotowanie do sprawdzianu i egzaminu – 20 godzin

sporządzenie sprawozdań z laboratoriów – 15 godzin

RAZEM: 65 godzin = 2 ECTS

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 130

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin z materiału omówionego na wykładach;

Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na podstawie praktycznych ćwiczeń wykonanych w laboratorium i sprawdzianów z materiału z nimi związanego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Prowadzący grup: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Prowadzący grup: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Prowadzący grup: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Prowadzący grup: Zuzanna Żołek-Tryznowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.