Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia transferu technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-MB000-MZP-TRANS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia transferu technologii
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami związanymi z transferem technologii oraz z narzędziami służącymi do jego przeprowadzenia. Kolejnym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w dobieraniu optymalnej strategii wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie oraz analiza użyteczności tego procesu.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami związanymi z transferem technologii oraz z narzędziami służącymi do jego przeprowadzenia. Kolejnym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w dobieraniu optymalnej strategii wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie oraz analiza użyteczności tego procesu.

Treści kształcenia w ramach wykładu:

1. Definicje transferu technologii

2. Definicje innowacji, typy innowacji

3. Metody wzmocnienia potencjału technologicznego przedsiębiorstwa

4. Formy współpracy uczelnie-przemysł, bariery, narzędzia współpracy

5. Dobra intelektualne, cele i zalety jej ochrony

6. Prawo autorskie – definicja, kategorie, co mu nie podlega

7. Własność przemysłowa i jej ochrona (formy)

8. Kooperacja w przemyśle

9. Działalność badawczo-rozwojowa i jej zalety współpracy z przedsiębiorstwami

10. Formy transferu technologii

11. Modele innowacji (tłoczenia, ssania itd.)

12. Instytucje wsparcia innowacji i transferu technologii w Polsce (typy)

13. Narzędzia transferu technologii w poszczególnych jego etapach

14. Negocjacje w transferze technologii

15. Etapy wprowadzania innowacji

16. Projekt innowacyjny – problemy i możliwości finansowania

17. Centra transferu technologii

Literatura:

1.Materiały do wykładu udostępnione przez nauczyciela (prezentacje)

2. Opracowanie zbiorowe, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 2011

3. Jemielniak Dariusz, Koźmiński Andrzej K., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, 2011

4. Negocjacje w transferze technologii, PARP, Wyd. UNIDO, Warszawa 2004

5. Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008 6

6. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 200

Efekty uczenia się:

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 40

Liczba punktów ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne łącznie: kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach - 24h

Konsultacje - 4h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do zaliczenia z wykładu: 12h

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Obecność sprawdzana, nieobowiązkowa. Ocena z wykładu: W, na podstawie zaliczenia. Zaliczenie na ostatnich zajęciach (w formie krótkiego opisu wybranych zagadnień omawianych na wykładzie).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sadłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.