Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i normowanie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-ZP000-ISP-ORNOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i normowanie pracy
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.3, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy i normowania czasu pracy oraz umiejętności stosowania wybranych technik z tego zakresu.

Treści kształcenia:

Wykład:

2h - Pojecie pracy ludzkiej i jej mierniki. Rezerwy wzrostu wydajności pracy.

2h - Cele i zadania badania pracy oraz jej normowania. Zakres badania i usprawnienia pracy. Rejestracja stanu istniejącego. Techniki rejestracji.

2h - Krytyczna ocena i analiza stanu istniejącego. Poszukiwanie usprawnień i wybór wariantu optymalnego. Wdrożenie usprawnionej metody. Utrzymanie usprawnionej metody.

2h - Klasyfikacja czasu roboczego pracownika i maszyny.

2h - Rodzaje norm pracy. Ogólne zasady ich ustalania.

2h - Analityczne metody normowania czasu.

4h - Badanie pracy wg ruchów roboczych i normowanie czasu wg normatywów elementarnych MTM.

2h - Metoda normowania wg ruchów scalonych AMP i BMP.

2h - Metoda normowania wg ruchów scalonych MODAPTS.

2h - Normowanie czasu pracy dla obrabiarek sterowanych numerycznie i zintegrowanych centrów obróbczych.

2h - Normowanie prac administracyjno-biurowych

6h - Kryteria, zasady i wymagania ergonomiczne stosowane w projektowaniu stanowisk roboczych.

Laboratorium:

2h - Klasyfikacja czasu roboczego w odniesieniu do pracownika i maszyny.

2h - Rejestracja i krytyczna analiza stanu istniejącego stanowiska roboczego.

2h - Projekt usprawnienia stanowiska roboczego.

2h - Dobór warunków skrawania i normowania czasu pracy metodą analityczno – obliczeniową.

2h - Pomiary czasu pracy (do wyboru jedna z metod: chronometraż, fotografia dnia roboczego, obserwacja migawkowa).

2h - Normowanie wg metody BMP i metody MODAPTS.

2h - Normowanie wg MTM1.

1h - Ewentualna poprawa.

Literatura:

Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Strzelecki T., Organizacja i normowanie pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

Wołk R., Strzelecki T., Badanie metod i normowanie pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.

Wołk R., Normy produkcyjne - wybierz najlepszy wariant, Zarządzanie Produkcją, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007.

Wołk R., Badawcze metody normowania - poznaj plusy i minusy każdej z nich, Zarządzanie Produkcją, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007.

Wołk R., Normowanie pracy według normatywów czy rejestracja wizualna, Zarządzanie Produkcją, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007.

Wołk R., Normowanie pracy - metody obliczeniowe i porównawcze, Zarządzanie Produkcją, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007.

Borowski J., Normowanie na OSN, opracowanie dla Zakładu Weigl-Metal-Technik, 2003.

Ingram J., Techniki organizatorskie i decyzyjne w administracji, Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2008.

Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach 30

Obecność na zajęciach laboratoryjnych 15

Konsultacje 5

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 5

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5

Wykonanie sprawozdań z laboratorium 10

Przygotowanie się do egzaminu 30

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 100

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny.

Laboratorium - pisemne sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń.

Ocenę końcową ze sprawozdań stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z laboratoriów ustalana jest w następujący sposób:

Obliczona średnia >>> Ocena końcowa

3,00 - 3,49 >>> 3,0

3,50 - 3,89 >>> 3,5

3,90 - 4,29 >>> 4,0

4,30 - 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych są usprawiedliwiane na podstawie zwolnień lekarskich (obowiązuje konieczność przedstawienia do wglądu oryginałów). Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje ocenę niedostateczną z danego laboratorium (sprawozdania). Dopuszcza się, za zgodą nauczyciela odrabianie zajęć laboratoryjnych tylko w trakcie semestru, z inną grupą laboratoryjną.

Ocena końcowa z przedmiotu = 50% oceny części wykładowej + 50% oceny części laboratoryjnej

W przypadku niejednoznacznej oceny wynikającej z obliczeń, ostateczny wpływ na ocenę końcową ma ocena z części wykładowej.

Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny poprawianej.

Zaliczenie tylko części składowej przedmiotu (W lub L) powoduje, że w następnym roku akademickim pozytywna ocena może być przepisana.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Prowadzący grup: Małgorzata Krwawicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Prowadzący grup: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Prowadzący grup: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Prowadzący grup: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Prowadzący grup: Józef Borowski, Małgorzata Krwawicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.