Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-ZP000-ISP-POKOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.3, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu: Wykształcenie w studentach umiejętności obliczania i stosowania podstawowych elementów maszyn. Treści kształcenia: 1. Wprowadzenie, istota projektowania, modelowanie w obliczeniach wytrzymałościowych, istotne zagadnienia z wytrzymałości materiałów, materiały stosowane w budowie maszyn. Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej w budowie maszyn.

2. Połączenia gwintowe.

3. Połączenia spawane.

4. Połączenia nitowe.

5. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone.

6. Połączenia kształtowe.

7. Elementy sprężyste, sprężyny, elementy gumowe.

8. Osie i wały, konstrukcja, technologia obliczenia.

9. Sprzęgła.

10 Uszczelnienia techniczne.

11 Przekładnie zębate, klasyfikacja, przeznaczenie.

12 Budowa kół zębatych. Założenia podstawowe, budowa zarysów, wymiary zębów.

13 i 14 Koła zębate ewolwentowe. Technologia. Przesuwanie zarysów.

15 Koła o skośnej linii zęba.

16 Koła stożkowe.

17 Przekładnie ślimakowe. Przekładnie złożone. Pomiary kół zębatych.

18 Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych.

19 Łożyskowanie. Łożyska ślizgowe i toczne.

20 Przekładnie cierne. Przekładnie cięgnowe

Literatura:

1. Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn T. I, II, III. PWN

2. Maroszek J.: Żółtowski J. Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenia. WPW

3. Baranowski i inni: Zadania z Podstaw konstrukcji maszyn. WPW

4. Podstawy konstrukcji maszyn. Połączenie i przekładnie zębate. Zbiór zadań - Jerzy Iwaszko . Oficyna wydawnicza PW 2012 Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu zaliczenie projektów ( podnośnik jedno śrubowy i przekładnia zębata) na oceny oraz zaliczenie kolokwium x3 ( ocena) i pracy domowej wał maszynowy( ocena)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Marcin Bajkowski, Waldemar Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Marcin Bajkowski, Waldemar Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Marcin Bajkowski, Piotr Kania, Mariusz Magier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajkowski
Prowadzący grup: Marcin Bajkowski, Janusz Domański, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania, Andrzej Penkul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)