Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obróbka skrawaniem 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-MB000-ISP-OSKA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obróbka skrawaniem 2
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.5, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/?q=node/13
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne z obróbki skrawaniem, mające na celu utrwalenie wiedzy zdobytej na wykładzie i nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania.

Projekt procesu technologicznego obróbki: analiza danych wejściowych, dobór półfabrykatu i naddatków, plan operacyjny, bazowanie, dobór środków technologicznych i parametrów obróbki, dokumentacja technologiczna.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w ramach wykładu - przedmiot Obróbka Skrawaniem 1 (warunki, parametry

skrawania, geometria ostrza), materiałami narzędziowymi (skład, właściwości, zakres zastosowania), fizykalnymi podstawami skrawania (tworzenie wióra, siły, moc i ciepło w strefie skrawania), prawami rządzącymi zużyciem i

trwałość ostrza, zasadami opracowywania procesów technologicznych obróbki, środkami technologicznymi stosowanymi w procesach obróbki.

Studenci zdobywają umiejętności:

- analizowania procesu technologicznego i dokładności obróbki,

- doboru warunków skrawania,

- projektowania procesów technologicznych (dane wejściowe, półfabrykaty, naddatki, plan operacyjny) - doboru baz

technologicznych,

- obliczania tolerancji wymiarów obróbkowych.

Treści kształcenia:

Laboratorium

1 – Identyfikacja noży tokarskich.

2 – Nastawianie obrabiarek sterowanych numerycznie.

3 – Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na chropowatość powierzchni.

4 – Wyznaczanie diagramu łamania wióra.

5 – Zużycie i trwałość ostrza.

6 – Wpływ parametrów skrawania na siły skrawania.

7 – Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania.

Proces technologiczny obróbki części zawierający:

• opracowanie rysunku półfabrykatu (odlewu/odkuwki),

• opracowanie karty technologicznej procesu,

• obliczenia i analizę tolerancji wymiarów obróbkowych,

• dobór pomocy warsztatowych,

• dobór parametrów skrawania,

• opracowanie szkiców technologicznych,

• opracowanie instrukcji technologicznych dla obrabiarek konwencjonalnych i obrabiarek CNC ,

• obliczenia normy czasu pracy.

Literatura:

Jemielniak K., Obróbka Skrawaniem, Oficyna Wydawnicza PW, 1998

Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2012.

Prezentacje wykładu dostępne w Internecie

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na zajęciach laboratoryjnych 15

- obecność na zajęciach projektowych 15

- konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

- przygotowanie do zajęć projektowych 10

- zapoznanie się ze wskazana literatura 10

- wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 5

- wykonanie dokumentacji projektowej 10

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 77

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z dwóch jednostek dydaktycznych:

Laboratorium zaliczane w trakcie zajęć. Każde ćwiczenie oceniane jest w skali 0-5, 3 punkty za wejściówkę, 2 punkty za sprawozdanie wykonywane po ćwiczeniu. Konieczne jest uzyskanie minimum 1 punktu z każdego z tych elementów. Wszystkie ćwiczenia musza być zaliczone. Łączna liczba punktów przeliczana jest na skale 0-50, do zaliczenia laboratorium konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów.

Projektowanie – zaliczane na podstawie oceny wykonanych projektów w skali 0-50 punktów, do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów

Nie wystawia się oddzielnych ocen z poszczególnych części, a jedynie zaliczenie bądź niezaliczenie. Zaliczenie części przedmiotu jest ważne przez jeden rok.

Ocena z przedmiotu jest jedna, według kryteriów:

0-50 2

51-60 3

61-70 3,5

71-80 4

81-90 4,5

91-100 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Radosław Morek
Prowadzący grup: Krzysztof Jemielniak, Radosław Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak, Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Leszek Kwiatkowski, Radosław Morek, Aleksander Przesmycki, Tadeusz Rudaś, Paweł Skiba, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.