Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spawalnictwo 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-MB000-ISP-SPAW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spawalnictwo 2
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty obieralne POTW dla sem.5, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty obieralne POTW dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty wspólne dla sem.5, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy związanej z szeroko pojętym spawalnictwem. W ramach laboratorium przedstawione zostaną praktycznie wybrane procesy spawalnicze oraz inne zagadnienia związane ze spawaniem. W ramach projektu student zapozna się z procesem projektowania procesu technologicznego wybranej konstrukcji spawanej.

Pełny opis:

Laboratorium

Zastosowanie płomienia gazowego - spawanie gazowe, natryskiwanie.

Pole temperatury w procesach spajania.

Spawanie w osłonach gazowych metodami MIG/MAG i TIG.

Zgrzewanie rezystancyjne.

Badania metalograficzne złączy spawanych.

Kontrola jakości złączy spajanych.

Procesy pokrewne spawaniu: Cięcie termiczne i żłobienie.

Projektowanie

Projekt procesu technologicznego spawania konstrukcji obejmujący:

- Analizę technologiczności wyrobu i ewentualne wprowadzenie zmian.

- Wybór z uzasadnieniem metod spawania najbardziej uzasadnionych ze względu na rodzaj materiału i wyrobu, wielkości produkcji, czynników ekonomicznych.

- Opracowanie planu wykonania i kontroli (PWK) wyrobu ze szczególnym uwzględnieniem spawania.

- Opracowanie instrukcji technologicznych cięcia termicznego, spawania, obróbki cieplnej i kontroli jakości.

- Zaliczenie projektu

Literatura:

Ferenc K. "Spawalnictwo", WNT 2010

Chmielewski T. "Projektowanie procesów technologicznych – spawalnictwo", OWPW 2013

B.Pierożek, J.Lassociński: „Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych”, WNT 1987.

Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo. Tom 1, Tom 2, WNT 1983, WNT 2003, 2005.

Jakubiec M., Lesiński K., Czajkowski H.: Technologia konstrukcji spawanych. WNT 1986.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń. WNT 1999.

Normy PN-EN 729 (1-3), 719.

Materiały ze strony http://www.zis.wip.pw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu spawalnictwa, zna zjawiska towarzyszące procesom spajania oraz wpływ parametrów procesów na te zjawiska. Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania konstrukcyjnego i technologicznego w tym również przy wykorzystaniu materiałów inżynierskich.

Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, dobrać maszyny i urządzenia technologiczne, dobrać lub zaprojektować pomoce warsztatowe. Potrafi opracować dokumentację związaną z projektowaniem złączy spawanych

oraz sprawozdaniem z ćwiczenia laboratoryjnego

Metody i kryteria oceniania:

1. Sposób zaliczenia części składowych przedmiotu.

Laboratorium – zaliczenie na podstawie średniej ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Można mieć jedno ćwiczenie niezaliczone (nieobecność lub ocena niedostateczna), ale średnia ze wszystkich ćwiczeń musi być powyżej 3,0. Ocena z ćwiczenia wystawiana jest na podstawie kartkówki na początku ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia. Można poprawić maksymalnie jedno niezaliczone ćwiczenie (w terminie przewidzianym na poprawę ćwiczenia lub uzgadniając termin z prowadzącym ćwiczenie)

Projektowanie – zaliczenie na podstawie oceny końcowej za wykonany projekt. Projekt ma charakter zespołowy. Projekt należy złożyć w ostanim terminie zajęć. Powinien zawierać całą omówioną przez prowadzoącego dokumntację (opis, analiza, rysunki, obliczenia). Poprawa projektu wg uzgodnień z prowadzącym.

2. Ocena końcowa

Do oceny końcowej (wg skali ocen) brana jest średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych za laboratorium i projekt przy czym ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń.

Skala ocen:

Obliczona średnia Ocena końcowa

3,00 – 3,39 >>> 3,0

3,40 – 3,79 >>> 3,5

3,80 – 4,19 >>> 4,0

4,20 – 4,59 >>> 4,5

4,60 i więcej >>> 5,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Golański
Prowadzący grup: Dariusz Golański, Jarosław Grześ, Michał Hudycz, Arkadiusz Krajewski, Beata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Golański
Prowadzący grup: Dariusz Golański, Jarosław Grześ, Michał Hudycz, Arkadiusz Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.