Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyczne systemy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-ZP000-ISP-INSYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy zarządzania
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ) przedsiębiorstwem, a w tym z: architekturą i ewolucją SIZ; strategią informatyzacji przedsiębiorstwa; planowaniem, kontrolą i harmonogramowaniem przedsięwzięć informatycznych; oceną ryzyka projektu informatycznego; modelowaniem funkcji, procesów i baz danych; metodologiami i narzędziami IDEF i ARIS; podstawami programowania komputerów; podstawami inżynierii systemowej i oprogramowania; rynkiem (krajowym i światowym) usług, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Pełny opis:

Treści kształcenia ww. przedmiotu obejmują zapoznanie studentów z podstawami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ) przedsiębiorstwem, a w tym z: architekturą i ewolucją SIZ; cyklem życia SIZ; strategią informatyzacji przedsiębiorstwa; metodykami tworzenia i zrządzania projektami SIZ (PRINCE-2, Business Engineering, STRADIS, IDEF, ARIS) i zarządzania zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa (ITIL, ITSM); planowaniem, kontrolą i harmonogramowaniem przedsięwzięć informatycznych; oceną ryzyka projektu informatycznego; modelowaniem funkcji, procesów i baz danych; podstawami programowania komputerów; zastosowaniami metodologii i narzędzi IDEF i ARIS; podstawami inżynierii systemowej i oprogramowania; rynkiem (krajowym i światowym) usług, oprogramowania i sprzętu komputerowego; podstawami bezpieczeństwa informacyjnego/informatycznego..

Literatura:

1. Waćkowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, poradnik dla menedżerów, Wyd. Helion 2007, - ss. 446

2. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT. Wyd. DIFIN, 2011 r., - ss. 192

3. Zintegrowany System Wspomagania Decyzji. Pod red. Z. Biniek i K. Waćkowski, Wizja Press & IT, Warszawa, 2011. – ss. 319

4. Wrycza S, Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych Zarządzania, PWN 1999.

5. Barker R., CASE* Method. Modelowanie związków encji. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2005 r., - ss. 237, Wydanie: 2

6. Barker R., Longman C., CASE Method. Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa, 1996.

7. Flasiński M., Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, WNT 1997

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach 15

- obecność na ćwiczeniach 30

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do kolokwium 10

Studia literaturowe 5

Przygotowanie prezentacji 5

Opracowanie założeń projektowych 5

Analiza różnych rozwiązań projektu 5

Opracowanie projektu 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 90

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie:

- 2 kolokwiów;

- obrona przygotowanego projektu SIZ.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antczak
Prowadzący grup: Paweł Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.