Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-ZP000-ISP-PROG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie 1
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności IS dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Programowanie-1 pozwala zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami informatyki, przedstawia ewolucję i rozwój maszyn liczących, wyjaśnia pojęcia algorytmu i programu oraz uczy ich projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i uwzględniania złożoności algorytmów i programów. Wykorzystanie technik programistycznych i struktur danych doskonalone jest podczas laboratorium z wykorzystaniem środowiska Python.

Pełny opis:

Wykład:

• Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych ewolucją i wykorzystaniem systemów komputerowych.

• Pojęcie algorytmu: historia powstania pojęcia algorytmu, algorytmy (Euklidesa, Hornera, rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych).

• Metajęzyki - zapis z wykorzystaniem pseudokodu i schematów blokowych

• Reprezentacja liczb w komputerze: (całkowite i rzeczywiste, reprezentacje binarne stało- i zmiennopozycyjne, systemy znak-moduł i uzupełnieniowy, rachunek zmiennopozycyjny, pojęcie zakresu i błędu zaokrągleń)

• Miary złożoności algorytmów: (koszty algorytmu: czasowy i pamięciowy, pesymistyczny i średni, rozmiar danych).

• Analiza numeryczna - matematyczny model czasu pracy algorytmu, koszty wykonania podstawowych operacji

• Operacje logiczne i reprezentacja danych .

• Zastosowanie abstrakcyjnych struktur danych oraz koszty algorytmów na nich opartych.

Laboratorium:

Wykorzystanie wiedzy zdobytej na wykładzie do rozwiązywania zadań w oparciu o język programowania Python

• Rozpoznanie i zdefiniowanie problemów, które można rozwiązać algorytmicznie i przedstawienie specyfikacji rozwiązania.

• Opracowanie opisu algorytmu w pseudokodzie, a także implementacja go w wybranym języku programowania.

• Stworzenie, uruchomienie, przetestowanie programu komputerowego, wykorzystując m.in. konstrukcje iteracyjne i warunkowe, instrukcje wejścia-wyjścia, operacje i funkcje logiczne i matematyczne, wskaźniki oraz dynamiczną alokację pamięci.

• Wykorzystanie i znajomość podstawnych pojęć i faktów dotyczących arytmetyki zmiennopozycyjnej.

• Opracowanie i implementacja algorytmów dla prostych zadań, w tym obliczeniowych (np. obliczania wartości wielomianu, operacji na macierzy DGMM, SpMM, SGMM, ect ).

Literatura:

1) N.Wirth - Algorytmy+Struktury danych=Programy, WNT 2001

2) J.G. Brookshear - Informatyka w ogólnym zarysie, WNT 2003

3) D. Harel - Rzecz o istocie informatyki, WNT 1992

4) N.Wirth - Wstęp do programowania systematycznego, WNT1999

Efekty uczenia się:

• Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z ewolucją i wykorzystaniem systemów komputerowych.

• Przedstawienie podstawowych metod i algorytmów numerycznych, reprezentacja liczb w komputerze, definiowanie semantyki przez interpretację wyrażeń poprawnych składniowo.

• Omówienie problemów klasy P oraz NP-zupełnych i nierozstrzygalnych.

• Opanowanie podstawowych konstrukcji języka programowania imperatywnego. Proste typy danych, deklaracje zmiennych. Instrukcja przypisania, instrukcje warunkowe, instrukcje złożone.

• Zapoznanie się ze złożonymi typami danych: tablice, typ wskaźnikowy. Procedury i funkcje, przekazywanie parametrów, deklaracje lokalne i globalne, zasięg widoczności. Pliki. Procedury wejścia/wyjścia. Poprawność programu.

Metody i kryteria oceniania:

Test online:

• 2.0 jeżeli 0-50% z testu

• 3.0 jeżeli 50-60% z testu

• 3.5 jeżeli 60-70% z testu

• 4.0 jeżeli 70-80% z testu

• 4.5 jeżeli 80-90% z testu

• 5.0 jeżeli 90-100% z testu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gepner
Prowadzący grup: Paweł Gepner, Martyna Wybraniak-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gepner
Prowadzący grup: Paweł Gepner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.