Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-ZP000-ISP-RAKOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom języka:


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych analizy kosztów i przychodów przedsięwzięć przede wszystkim o charakterze technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym realizowanych w przedsiębiorstwach. W trakcie zajęć omawiana jest rola inżyniera w monitorowaniu oraz analizie danych i informacji ekonomicznych. Wynikiem kształcenia powinno być zrozumienie wpływu wszystkich pracowników na sytuację ekonomiczną organizacji gospodarczej oraz umiejętność kalkulacji kosztów, w szczególności przy wykorzystaniu metody budżetowania.

Pełny opis:

Wykłady

-Wprowadzenie do zajęć

-Pojęcie kosztu i przychodu (ujęcie wg. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, KSR, MSR, MSSF) oraz rachunkowości zarządczej (powtórzenie treści z przedmiotu Rachunkowość finansowa)

-Klasyfikacje kosztów (wg. typów działalności, rodzaju, funkcji, miejsc powstawania, kalkulacji, stopnia reagowania na wielkość produkcji itp.)

–Funkcje, cele i etapy rachunku kosztów i wyników

–Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami, przychodami i wynikiem w przedsiębiorstwie

-Kalkulacje kosztów produktu (doliczeniowa, podziałowa itp.)

-Modele rachunku kosztów (rzeczywistych, normalnych, pełnych, zmiennych, działań, docelowych, odpowiedzialności itp.)

–Zaliczenie przedmiotu

Ćwiczenia

–Zapoznanie studentów z zakresem pracy na zajęciach oraz strukturą narzędzia wspomagającego ćwiczenia (plik arkusza kalkulacyjnego)

–Wybór przedsiębiorstwa i przydzielenie stanowisk pracy studentom

-Grupowe prezentacje działów wybranego przedsiębiorstwa oraz ról przypisanych poszczególnym studentom

–Indywidualne prezentacje stanowisk pracy oraz określenie głównych danych do kalkulacji kosztów (liczby zatrudnionych osób, planów szkoleniowych, wykorzystywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania, liczby samochodów służbowych itp.)

–Indywidualne prezentacje budżetów poszczególnych MPK (Miejsc Powstawania Kosztów)

Literatura:

• Marciniak S., Głodziński E., Krwawicz M. (2013), Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów, OWPW, Warszawa.

• Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.

• Czubakowska K., Gabrusewicz W. (2009), Nowak E., Przychody, koszty i wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

• Karmańska A. (red.) (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem (2ECTS): wykłady 15h ćwiczenia audytoryjne 15h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem (1ECTS): przygotowanie do zaliczenia wykładu 15h, przygotowanie materialu na zajecia cwiczeniowe 45h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 90

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład –egzamin pisemny jako podstawowa forma (termin do uzgodnienia – na ostatnich zajęciach wykładowych lub pierwszych ćwiczeniowych), dopuszcza się formę ustną, o czym decyduje prowadzący po uzgodnieniu ze studentami – dodatkowe bonusy za aktywność na zajęciach, w tym zwolnienie z egzaminu

Ćwiczenia –forma elektroniczna (arkusz kalkulacyjny) przygotowany zgodnie z wymaganiami na udostępnionym przez prowadzącego formularzu oraz ustna (audytoryjna) prezentacja pracy na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kukurba
Prowadzący grup: Maria Kukurba, Izabela Maleńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kukurba
Prowadzący grup: Maria Kukurba, Izabela Maleńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Głodziński
Prowadzący grup: Eryk Głodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Głodziński
Prowadzący grup: Eryk Głodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Głodziński
Prowadzący grup: Eryk Głodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.