Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do projektowania w systemie CAx

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-ZP000-ISP-WSCAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do projektowania w systemie CAx
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności IK dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Kod wydziałowy:

WSCAX

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wiedza z zakresu możliwości wykorzystania oprogramowania inżynierskiego CAx w rożnych obszarach działalności projektowej.

Wiedza dotycząca budowy i działania jednego z najbardziej zaawansowanych systemów oprogramowania inżynierskiego stosowanego powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Stworzenie podstawy do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznych działów wspomaganych przez oprogramowanie.

Treści kształcenia:

Wykład:

Koncepcja zintegrowanego środowiska projektowego CAx. Rola PLM w zintegrowanym środowisku projektowym. Struktura oprogramowania.

Modelowanie bryłowe części: szkicownik i cechy oparte na szkicach, cechy nie wymagające szkiców.

Transformacja i modyfikacja modeli części. Operacje Boole’a. Atrybuty.

Modelowanie zespołów, pozycjonowanie i nadawanie więzów, analiza złożeń.

Podstawy modelowania w kontekście złożenia.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy.

Wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych.

Wprowadzenie do grupy modułów „Machining”. Definiowanie procesu technologicznego.

Podstawy modelowania i symulacji obróbki.

Podstawy obsługi obrabiarek CNC (generowanie kodu, dokumentacja technologiczna, nastawianie obrabiarki i realizacja obróbki).

Ćwiczenia:

- Środowisko oprogramowania.

- Praca ze szkicownikiem.

- Modelowanie bryłowe części.

- Modelowanie i analiza złożeń.

- Modelowanie w kontekście złożenia.

- Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunków wykonawczych i złożeniowych).

- Programowanie i symulacja obróbki na tokarkach i frezarkach sterowanych numerycznie.

Literatura:

W. Skarka, A. Mazurek: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.

M. Wyleżoł: Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Helion 2002.

A. Wełyczko: CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Helion

2005.

J. Pobożniak: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM CATIA V5. Helion 2014.

CATIA Documentation, Dassault Systemes, 1999-2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

IK1A_W07e Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu systemów CAx.

Sposób sprawdzania: Kolokwium zaliczające wykład.

IK1A_W10b Procent ++ (66%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma szczegółową wiedzę z zakresu

wykorzystania systemów CAx w projektowaniu technologicznym.

Sposób sprawdzania: Kolokwium zaliczające wykład.

Umiejętności:

IK1A_U06 Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Posługuje się językiem angielskim w stopniu

wystarczającym do korzystania z oprogramowania inżynierskiego nie

posiadającego polskiej wersji językowej oraz czytania ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania.

Sposób sprawdzania: Wykorzystanie terminologii anglojęzycznej w

formułowaniu zadań/pytań kolokwialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i ćwiczeń. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący sposób:

O=0,5*W+0,5*C

W – ocena końcowa (procentowa) z zaliczenia wykładu

C – ocena końcowa (procentowa) z zaliczenia ćwiczeń.

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych - co najmniej 50%) ocena końcowa ustalana jest w następujący sposób:

ponad 50% do 60% - ocena 3

ponad 60% do 70% - ocena 3.5

ponad 70% do 80% - ocena 4

ponad 80% do 90% - ocena 4.5

ponad 90% - ocena 5.

Zaliczenie jednej części składowej przedmiotu (W lub C) powoduje, ze w roku następnym student nie jest zobowiązany do odrabiania całego przedmiotu – oceny pozytywne są przepisywane na rok następny.

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie kolokwium na wykładach (terminy podawane są na pierwszych zajęciach) i składa się z kilku/kilkunastu pytań/poleceń, za które student otrzymuje określoną liczbę punktów. Student ma prawo do wglądu do pracy kolokwialnej na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy i termin poprawkowy. Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej w poprzednim terminie.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się cząstkowe oceny punktowe (za wykonanie wspólnej części zadania projektowego i części samodzielnej). Szczegółowy sposób oceny, w tym minimalna liczba punktów potrzebnych do

zaliczenia, podany zostanie na pierwszych zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadania wykonywane na ćwiczeniach muszą być przez studenta nadrobione.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś, Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś, Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.