Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obrabiarek CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-00000-ISP-PRONC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obrabiarek CNC
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

1100-00000-ISP-PRONC

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie wg normy ISO, (układy sterowania zgodne z FANUC), w języku dialogowym firmy Haidenhain, w środowisku Sinutrain Operate (ShopMill i ShopTurn). Zaznajomienie z obsługą układów sterowania PRONUM, Sinumerik, Haidenhain.

Pełny opis:

Wykład:

 • Wprowadzenie. Podstawy i technika sterowania numerycznego. Cechy charakterystyczne obrabiarek NC. Układy współrzędnych.
 • Interpolacja, sterowanie ruchem. Program, jego budowa, metody i kody programowania. Funkcje G i M zgodne z ISO. Programowanie ruchów prostych na płaszczyźnie.
 • Punkty zerowe i referencyjne obrabiarek NC. Systemy narzędziowe, korekcja wymiarów narzędzi.
 • Cykle obróbkowe - kody G/M (FANUC, HAAS)– wiertarskie, frezarskie, szablony, przeliczanie współrzędnych
 • Cykle obróbkowe tokarskie– kody G/M (FANUC) –cykle modalne i jednoliniowe)
 • Układy sterowania Sinumerik. Programowanie centrum tokarskiego z układem Sinumerik 840 – na bazie kodu ISO ( G-Code)
 • Środowisko SinuTrain. Programowanie ShopMill i ShopTurn.
 • Sondy pomiarowe, pomiar narzędzi, pomiar przedmiotu, cykle pomiarowe – programowanie w trybach manualnym i automatycznym
 • Układy sterowania Haidenhain – wprowadzenie, język dialogowy, definicja półfabrykatu, układy współrzędnych, programowanie konturów
 • Programowanie obróbek tokarskich w układach Haidenhain
 • Import grafiki, praca z plikami zewnętrznymi w układach Sinumerik i Haidenhain.
 • Programowanie prametryczne w układach FANUC, Sinumerik i Heidenhain.
 • Podprogram a makro, warunki logiczne, pętle – programowanie własnych cykli.
 • Programowanie warsztatowe a wspomagane komputerowo – systemy CAD/CAM – opracowanie technologii. Generowanie programu. Postprocesor.

Laboratorium:

 • Obsługa układu sterowania, tryby pracy, wymiana narzędzi ( tokarka, frezarka), ustawianie punktu zerowego, zarządzanie plikami, edytor, symulacja i uruchomienie programu – układy Sinumeric, Haidenhain, FANUC
 • Środowisko SinuTrain – pierwsze uruchomienie. Obsługa symulatora, wybór typu obrabiarki, tablica narzędziowa, rejestry punktów zerowych, zarządzanie plikami, programy i podprogramy. Programowanie ruchów prostych 2½ D – kody ISO
 • Projekt – „Inicjały”. Zasady stosowania korekcji średnicy narzędzia, cykle wiertarskie.
 • Projekt „Wałek”. Opracowanie technologii – dobór narzędzi i parametrów. Programowanie cykli tokarskich – kody ISO
 • cd. – projekt „Wałek”. Analiza programu, poprawność wymiarów w cyklach G75 i G76. Uruchomienie programu w trybie „wykonania automatycznego” – poprawność parametrów.
 • Programowanie tokarek – ProgramGUIDE ( G-Code) Siemens
 • Programowanie 3D – ProgramGUIDE Siemens
 • ShopMill, ShopTurn – programowanie technologiczne – wprowadzenie
 • Obsługa symulatora Haidenhain. Tryby pracy, tablica narzędzi, zarządzanie plikami, uruchomienie i symulacja programu. Programowanie na płaszczyźnie.
 • Programowanie części typu płyta - iTNC 530
 • Programowanie parametryczne – Sinumerik i Haidenhain ( „impulsy”, „sinusoida”, „stożek”, „kula”)
 • Programowanie obróbek tokarskich w układach Haidenhain
Literatura:

 • instrukcje programowania do układów sterowania (np. Siemens, Haidenhain, Fanuc )
 • Programowanie w środowisku SinuTrain -podręczniki firmy Siemens ShopMill, ShopTurn
 • Kosmol J., Słupik H. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia będzie zapoznanie studentów z metodami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie wg normy ISO, (układy sterowania zgodne z FANUC), w języku dialogowym firmy Haidenhain oraz środowisku Sinutrain Operate ( centra tokarskie i frezarskie). Zaznajomienie z obsługą układów sterowania PRONUM, Sinumerik, Haidenhain.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - dwa kolokwia sprawdzające umiejętności studenta.

Laboratorium – pozytywna ocena z wszystkich projektów.

Z ocen kończących wykład i laboratorium. wyliczana jest średnia

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Beata Skowrońska, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Aleksander Przesmycki, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Maciej Winiarski
Strona przedmiotu: http://jarekch.profin.com.pl/pronc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.