Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-00000-ISP-PRZAW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0719) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.6, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty wspólne dla sem.6, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty wspólne dla sem.6, Papiernictwo i Poligrafia, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty wspólne dla sem.6, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: https://www.wip.pw.edu.pl/Studenci2/Praktyki
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

1106-00000-ISP-PRZAW

Moduł językowy:


Numer wersji:

2016

Skrócony opis:

Celem praktyki jest zapoznanie studenta z przemysłowym rozwiązaniem zagadnień zbliżonych do tematu wykonywanej przez niego pracy i może odbywać się w zakładzie (przedsiębiorstwie), którego działalność ma związek z projektowaniem, produkcją lub eksploatacją urządzeń (systemów), które są wykorzystywane w szeroko rozumianej automatyzacji procesów produkcyjnych. Praktyka zawodowa stanowi praktyczne uzupełnienie i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej, zdobywanej przez studentów podczas studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Student może odbywać praktykę zawodową od pierwszego semestru, ale sugeruje się, aby realizował ją po trzecim roku (szóstym semestrze) studiów.

Więcej: https://www.wip.pw.edu.pl/Studenci2/Praktyki

Pełny opis:

Przed przystąpieniem do praktyki zawodowej w zakładzie (przedsiębiorstwie) student powinien przejść obligatoryjne szkolenie BHP oraz być zapoznanym z niebezpieczeństwami występującymi na stanowisku pracy.

W ramach praktyk, student powinien mieć możliwość zapoznania się z wybranymi elementami: strukturą i organizacją zakładu (przedsiębiorstwa), organizacją służb utrzymania ruchu, problemami projektowania, modernizacji i eksploatacji maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych, oprogramowaniem stosowanym do wspomagania zarządzania i projektowania, organizacją systemu kontroli jakości, mieć możliwość wykonania prostej pracy projektowej z zakresu, np. programowania sterowników swobodnie programowalnych, które są stosowane w zakładzie (przedsiębiorstwie), doboru i zaprojektowania granic kontrolnych karty monitorowania jakości produkcji, napisania programu optymalizującego kolejność operacji produkcyjnych, napisania programu sterującego obrabiarką CNC lub zaprojektowania (i wykonania) prostego układu pomiarowego.

Więcej: https://www.wip.pw.edu.pl/Studenci2/Praktyki

Literatura:

Wszelkie aktualne informacje na temat praktyk są na:

Więcej: https://www.wip.pw.edu.pl/Studenci2/Praktyki

Efekty uczenia się:

ma podstawowa wiedze w zakresie

projektowania konstrukcyjnego i

technologicznego w tym również przy

wykorzystaniu systemów CAD/CAM, grafiki

inżynierskiej, technologii wytwarzania,

podstaw konstrukcji maszyn, materiałów

inżynierskich.

AK1A_W04

ma podstawowa wiedze z zakresu

elektrotechniki i elektroniki, podstawy teorii

obwodów, prostych układów analogowych,

cyfrowych układów elektronicznych, podstaw

miernictwa, przetworników A/C i C/A, techniki

mikroprocesorowej, analizy i projektowania

prostych układów elektronicznych,

projektowania i programowania układów

cyfrowych i mikroprocesorowych, w tym

wiedze umożliwiającą analizę, dobór i

projektowanie napędów elektrycznych oraz

układów sterowania maszyn

AK1A_W05

ma podstawowa wiedze w zakresie technik

wytwarzania, automatyzacji procesów

wytwarzania, maszyn technologicznych,

eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędną do

automatyzacji procesów technologicznych,

potrafi zaprojektować i zrealizować

automatyzacje procesu produkcyjnego.

IK1A_W05

ma podstawowa wiedzę obejmującą

zagadnienia powiązane z inżynierią produkcji

w zakresie: a) informatyki oraz jej zastosowań

w technice i biznesie, b) podstaw automatyki,

c) elektrotechniki

ma podstawowa wiedze obejmującą

zagadnienia powiązane z inżynierią produkcji

w zakresie

podstaw automatyki

++ (66%) ocena sprawozdania

IK1A_W06

a

ma podstawowa wiedze obejmującą

zagadnienia powiązane z Zarzadzaniem i

Inżynieria Produkcji w zakresie

ekonomii gospodarczej

5_MP

ma podstawowa wiedze z zakresu technik

wytwarzania stosowanych w budowie maszyn,

w tym obróbki skrawaniem, obróbki erozyjnej,

obróbki plastycznej, odlewnictwa, spajania,

przetwórstwa tworzyw sztucznych, zna

zjawiska towarzyszące procesom w obszarze

wybranych technik wytwarzania oraz wpływ

parametrów procesów na te zjawiska

++ (66%) ocena sprawozdania

PK1A_W09

ma podstawowa wiedze w zakresie metrologii,

zna i rozumie metody pomiaru, elementy toru

pomiarowego, przetwarzania i rejestracji

sygnałów oraz obróbki podstawowych

wielkości charakteryzujących pomiary

różnego typu, zna metody

obliczeniowe i narzędzia informatyczne

niezbędne do analizy wyników eksperymentu;

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka zawodowa trwa minimum 20 dni roboczych po przynajmniej 6 godzin dziennie (co daje w sumie 20x6=120 godzin). Jeśli w zakładzie (przedsiębiorstwie) wykonywane prace trwają dłużej niż 6 godzin dziennie, to jednak liczba dni praktyk nie powinna być mniejsza (zwiększy się liczba godzin – nie ma to wpływu na zaliczenie).

Student przedstawia sprawozdanie z praktyki oraz zaświadczenie z podmiotu zewnętrznego o jej odbyciu z opinia i określonym terminem. Pełnomocnik ds. Praktyk sprawdza efekty i ocenia merytorycznie praktykę.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.