Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-AR000-ISP-AUMON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyczne monitorowanie i nadzór wytwarzania
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.6, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/?q=node/8
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Opanowanie przedmiotu powinno umożliwić studentom kompetentny dobór i wykorzystanie komercyjnych układów nadzoru stanu narzędzia i procesów wytwarzana. Poznają główne zadania takich układów, jak wykrywanie

katastroficznego stępienia ostrza, nadmiernego zużycia ostrza, kolizji, powstawania niekorzystnych postaci wiórów, automatycznej kompensacji odkształceń cieplnych obrabiarek czy wykrywania i automatycznego przeciwdziałania drganiom samowzbudnym. Powinni znać strukturę i ogólne zasady działania układów, zjawiska fizyczne występujące w procesach wytarzania, które mogą być wykorzystane do monitorowania i nadzorowania oraz odpowiednie czujniki przemysłowe wraz z ich ograniczeniami w stosunku do laboratoryjnych. Studenci opanowują postawy obróbki sygnałów monitorujących z punktu widzenia diagnostyki i nadzoru, oraz metody wyznaczania i oceny przydatności poszczególnych miar sygnałów. Ważnym elementem zdobytej wiedzy jest znajomość stosowanych nowoczesnych

strategii działania układów nadzoru, oraz przegląd rozwiązań komercyjnych.

Treści kształcenia:

Wykład:

– Zadania i struktura układów nadzoru, wielkości fizyczne i czujniki wykorzystywane w nadzorowaniu

– Podstawy analogowej i cyfrowej obróbki sygnałów pomiarowych, przetwarzanie sygnałów i analiza w układach nadzoru

– Podstawowe strategie nadzoru stanu narzędzia, wykrywanie katastroficznego stępienia ostrza w oparciu o pomiary sił skrawania i emisji akustycznej

– Integracja wielu miar sygnałów w nadzorowaniu z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów

hierarchicznych, przyjazny użytkownikowi algorytm działania układu nadzoru stanu narzędzia,

– Wykrywanie drgań samowzbudnych i automatyczne im przeciwdziałanie

– Monitorowanie i kompensacja odkształceń cieplnych obrabiarek

– Przegląd komercyjnych układów nadzoru stanu narzędzia

Laboratorium

1) Automatyczny pomiar i korekcja odchyłek na obrabiarce sterowanej numerycznie

2) Sonda narzędziowa sygnałów tokarce NC

3) Monitorowanie odkształceń cieplnych

4) Badanie zastosowania urządzenia K7A OMRON do nadzoru stanu narzędzia

5) Nadzór zużycia ostrza sygnałów wykorzystaniem sondy narzędziowej.

6) Rejestracja sygnałów diagnostycznych (sił skrawania i emisji akustycznej) przy toczeniu

7) Diagnostyka KSO na podstawie sił skrawania

8) Diagnostyka zużycia ostrza na podstawie sił skrawania

9) Diagnostyka KSO na podstawie emisji akustycznej

10) Diagnostyka zużycia ostrza z wykorzystaniem sieci neuronowych

11) Przeciwdziałanie drganiom samowzbudnym

12) Monitorowanie nagrzewania wsadu i temperatury narzędzi

13) Wykorzystanie sygnałów cyfrowych do monitorowania przestrzeni roboczej

14) Na6 - Nadzorowanie procesu na podstawie parametrów energetycznych

15) Na7 - Nadzorowanie procesu na podstawie obciążenia technologicznego

Literatura:

Adamczyk Z., Jemielniak K., Kosmol J., Sokołowski A., Monitorowanie ostrza skrawającego, WNT, Warszawa,

1996.

• Jemielniak K., Obróbka Skrawaniem - podstawy, dynamika, diagnostyka, Oficyna Wydawnicza PW, 2018

• Jemielniak K, Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002

• Prezentacje wykładu dostępne w Internecie

• Instrukcje do zadań ćwiczeniowych

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach 15

- obecność na zajęciach laboratoryjnych 30

- konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15

- wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 5

- zapoznanie się ze wskazana literatura 5

- przygotowanie się do zaliczenia 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 87

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z dwóch jednostek dydaktycznych:

Wykład – zaliczany przez kolokwium w końcu semestru, 5-6 pytań, na które należy udzielić pisemnej odpowiedzi. W sesji jedno kolokwium poprawkowe.

Poprawianie pozytywnej oceny jest możliwe, w przypadku uzyskania niższej liczby punktów w trakcie poprawy liczy się poprzednia, wyższa. Łączna liczba punktów przeliczana jest na skale 0-50, do zaliczenia wykładu konieczne jest

uzyskanie minimum 25 punktów.

Laboratorium – zaliczane w trakcie zajęć. Każde ćwiczenie oceniane jest w skali 0-5, 3 punkty za wejściówkę, 2

punkty za sprawozdanie wykonywane po ćwiczeniu. Konieczne jest uzyskanie minimum 1 punktu z kazdego z tych

elementów. Wszystkie cwiczenia musza byc zaliczone. Łaczna liczba punktów przeliczana jest na skale 0-25, do

zaliczenia laboratorium konieczne jest uzyskanie minimum 25 punktów.

Nie wystawia się oddzielnych ocen z wykładu i laboratorium, a jedynie zaliczenie bądź niezaliczenie.

Ocena końcowa z przedmiotu jest jedna, według kryteriów:

0-50 2

51-60 3

61-70 3,5

71-80 4

81-90 4,5

91-100 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak
Prowadzący grup: Radosław Gościniak, Krzysztof Jemielniak, Aleksander Przesmycki, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jemielniak
Prowadzący grup: Radosław Gościniak, Krzysztof Jemielniak, Aleksander Przesmycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bombiński, Krzysztof Jemielniak
Prowadzący grup: Krzysztof Błażejak, Sebastian Bombiński, Krzysztof Jemielniak, Joanna Kossakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Bombiński, Krzysztof Jemielniak
Prowadzący grup: Sebastian Bombiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.