Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja montażu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-AR000-ISP-AUTMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja montażu
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.6, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu automatyzacji technologii montażu oraz zautomatyzowanych maszyn i urządzeń montażowych.

Pełny opis:

W15

3h - Pojęcia podstawowe i problemy projektowania procesów technologicznych montażu maszyn

3h - Metody łączenia części

3h - Zasady automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych montażu i niezbędne urządzenia: automatyzacja ruchów roboczych, czynności orientowania, mocowania i odmocowania części, kontrola wyników montażu i stanu narzędzi, transport międzystanowiskowy

 2h - Opis najczęściej stosowanych środków technologicznych montażu: narzędzia, uchwyty, przyrządy, maszyny i roboty przemysłowe

2h - Problemy bezpieczeństwa pracy na stanowiskach montażowych: metody analizy bezpieczeństwa pracy, czynniki i strefy niebezpieczne

2h - Przykłady i porównanie montażu zmechanizowanego i zautomatyzowanego

L15

1h- Zajęcia wstępne, zapoznanie studentów z zasadami pracy na stanowiskach laboratoryjnych

3h - Orientacja części drobnych na bieżni zasobnika wibracyjnego: projekt orientacji części oraz określenie prędkości wydawania części na podstawie nomogramów.

2h - Badania prędkości wydawania podajnika wibracyjnego.

3h - Konstrukcja schematu montażu scalonego: graficzny zapis przebiegu procesu montażu, wykonanie schematu montażu scalonego dla wybranego wyrobu.

3h - Podział procesu technologicznego montażu na operacje, wykonanie kart technologicznych i instrukcyjnej montażu.

3h - Technologiczność

Literatura:

Kowalski T., Szenajch W., Lis G.: Technologia i automatyzacja montażu maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2000

 Łunarski J., Szabajkowicz W.: Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn. WNT Warszawa 1993

Instrukcje do zadań ćwiczeniowych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kod Efekt Kształcenia dla kierunku Procent Efekt kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania

AK1A_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie technik wytwarzania, automatyzacji procesów wytwarzania, maszyn technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędną do automatyzacji procesów technologicznych, potrafi zaprojektować i zrealizować automatyzację procesu produkcyjnego. +++ (100%)

ma podstawową wiedzę w zakresie technik wytwarzania, automatyzacji procesów wytwarzania, maszyn technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędną do automatyzacji procesów montażu, potrafi zaprojektować i zrealizować automatyzację montażu.

kolokwium

AK1A_W15 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla automatyki i robotyki oraz automatyzacji procesów wytwórczych + (33%)

ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla automatyzacji procesów montażu

kolokwium

AK1A_W18 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa maszyn + (33%)

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa maszyn montażowych

kolokwium

Umiejętności

Kod Efekt Kształcenia dla kierunku Procent Efekt kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania

AK1A_U14 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku warsztatu przemysłowego oraz instalacji automatyki przemysłowej + (33%)

ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku warsztatu przemysłowego

kolokwium

AK1A_U15 potrafi ocenić układ automatyki przemysłowej uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych, potrafi ocenić stawiany problem z zakresu automatyki i robotyki w oparciu o kryteria o charakterze ekonomicznym + (33%)

potrafi ocenić stawiany problem z zakresu automatyki i robotyki w oparciu o kryteria o charakterze ekonomicznym

kolokwium

AK1A_U22 potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, narzędziami i aparaturą do pomiarów warsztatowych, potrafi dobrać narzędzia pomiarowe i oszacować błędy pomiaru + (33%)

potrafi posługiwać się narzędziami i aparaturą do pomiarów warsztatowych, potrafi dobrać narzędzia pomiarowe i oszacować błędy pomiaru

kolokwium

AK1A_U24 potrafi zaprojektować prosty układ sterowania nadrzędnego procesem produkcyjnym, gniazdem lub linią produkcyjną, potrafi określić stawiane wymagania, zaprojektować układ sterowania i aplikację o niskim stopniu skomplikowania oraz samodzielnie dobrać i skompletować niezbędne urządzania techniczne +++ (100%)

potrafi zaprojektować prosty układ sterowania nadrzędnego gniazdem lub linią produkcyjną

kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z części wykładowej, zaliczenie laboratorium

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis, Radosław Morek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.