Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja procesów wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-AR000-ISP-AUTPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja procesów wytwarzania
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.6, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AUTPW-onet.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

AUTPW

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykład:

- Proces produkcyjny. Systemy produkcyjne. Produkcja warsztatowa, seryjna, masowa.

- Formy zautomatyzowanej produkcji: linie produkcyjne, maszyny ze sterowaniem CNC, elastyczne systemy produkcyjne. Automatyzacja w produkcji warsztatowej.

- Opłacalność automatyzacji, ryzyka związane z wprowadzaniem automatyzacji produkcji.

- Planowanie automatyzacji przy projektowaniu procesu technologicznego nowego wyrobu.

- Integracja projektowania i wytwarzania produktu. Inżynieria współbieżna.

- Elastyczność wytwarzania i jej aspekty. Koncepcje elastycznej automatyzacji. Elastyczność produkcji konwencjonalnej.

- Automatyzacja obróbki skrawaniem: centra obróbkowe, autonomiczne stacje obróbkowe, elastyczne systemy obróbkowe. Efektywność wykorzystania czasu pracy systemu.

- Automatyzacja montażu. Zasilanie zautomatyzowanych stanowisk montażowych w części. Automatyczna separacja i orientacja części. Linie i gniazda montażowe. Opłacalność automatyzacji procesów technologicznych montażu.

- Analiza technologiczności wyrobu pod kątem produkcji zautomatyzowanej.

- Uchwyty obróbkowe w produkcji zautomatyzowanej.

- Zasady projektowania operacji obróbkowych na obrabiarki CNC

- Przemysłowe zastosowania robotów. Zasady programowania robotów realizujących zadania manipulacyjne.

- Optymalizacja trajektorii przy manipulacji częściami niesztywnymi. .

Laboratorium:

- Programowanie tokarki CNC z wykorzystaniem symulatora

- Programowanie frezarki CNC z wykorzystaniem symulatora

- Programowanie współrzędnościowe robota przemysłowego

- Projektowanie trajektorii przemieszczania części elastycznych

- Programowanie elastycznego gniazda zrobotyzowanego

Literatura:

- Treść wykładu w postaci slajdów dostępna na stronie http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AUTPW-onet.html

- J. Honczarenko, Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT 2000

- M. Marciniak (red.), Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007

- Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na stronie internetowej http://www.cim.pw.edu.pl/lzp/opis-AUTPW-onet.html

Efekty uczenia się:

Encyklopedyczna znajomość aktualnego stanu techniki oraz trendów rozwojowych w dziedzinie automatyzacji produkcji a także praktyczne zapoznanie (w ramach laboratorium) z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zastosowania elastycznych środków produkcji.

Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla automatyki i robotyki oraz automatyzacji procesów wytwarzania.

Ma podstawową wiedzę w zakresie technik wytwarzania, automatyzacji procesów wytwarzania, maszyn technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń niezbędną do automatyzacji procesów technologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny conajmniej 3.0 zarówno z egzaminu jak i z laboratorium. Przy zachowaniu tego warunku, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i z laboratorium. W zależności od tej średniej, ocena końcowa ustalana jest w następująco:

3,00 – 3,25 >>> 3,0

3,26 – 3,75 >>> 3,5

3,76 – 4,25 >>> 4,0

4,26 – 4,75 >>> 4,5

4,76 i więcej >>> 5,0

W przypadku zaliczenia tylko jednej części składowej przedmiotu (W lub L), możliwe jest przepisanie tej oceny na rok następny tylko dla ocen 3.5 i wyższych.

Egzamin przeprowadzany jest w czasie sesji, w terminach podanych przez dziekanat, w formie pisemnej (w uzasadnionych przypadkach prowadzący może zmienić formę na ustną). Pytania/polecenia mają zazwyczaj charakter teoretyczny, jednak mogą też wystąpić polecenia wymagające wyprowadzenia wzorów lub napisania prostych programów sterujących (może się wtedy okazać potrzebna wiedza zdobyta w trakcie laboratorium). Podczas egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń elektronicznych. Student ma prawo do poprawy otrzymanej oceny, jednak jeśli chce poprawić ocenę pozytywną, to anulowana jest ocena otrzymana na poprzednim terminie.

Zajęcia laboratoryjne realizowane są w postaci ćwiczeń 2- lub 4-godzinnych. Z każdego ćwiczenia student otrzymuje ocenę cząstkową. O ocenie decyduje tylko wykonanie ćwiczenia. Nie przewiduje się kończenia ćwiczeń w domu lub wyznaczania dodatkowych terminów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu laboratoryjnym jest równoważna z wystawieniem oceny cząstkowej 0. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie) dane ćwiczenie nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu oceny końcowej z laboratorium. Oceny niższe od 3.0 z trzech lub więcej ćwiczeń laboratoryjnych oznaczają niezaliczenie laboratorium. Brak obecności na trzech lub więcej zajęciach laboratoryjnych (6 godzinach) oznacza niezaliczenie laboratorium. Z zastrzeżeniem wymienionych warunków, ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Weryfikacja efektów kształcenia może być przeprowadzona także zdalnie za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W takim przypadku wprowadzenie oceny do protokołu jest uzależnione od spełnienia jednego z dwóch warunków:

- W przypadku weryfikacji pisemnej: dostarczenia prowadzącemu przez studenta oświadczenia o samodzielnej realizacji zadania. W oświadczeniu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu studenta.

- W przypadku weryfikacji ustnej: wyrażenia przez studenta zgody na rejestrację przebiegu procesu weryfikacji efektów kształcenia.

Podczas zdalnej weryfikacji efektów kształcenia student może korzystać z materiałów wykładowych, książek i materiałów dostępnych w sieci internet (nie obowiązuje wtedy zakaz używania urządzeń elektronicznych), jednak zlecone przez prowadzącego zadanie musi zrealizować bez pomocy innych osób.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Krzysztof Bieliszczuk, Adam Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Krzysztof Bieliszczuk, Adam Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Adam Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rogowski
Prowadzący grup: Adam Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.