Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-ZP000-ISP-BADOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.6, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z modelami i metodami badań operacyjnych i nauczenie formułowania i rozwiązywania zadań z ich zastosowaniem.

Treści kształcenia:

Wykład:

1 h. Natura i zastosowanie badań operacyjnych. Podejścia do rozwiązywania zadań operacyjnych.

3 h. Programowanie liniowe. Interpretacja geometryczna zadań programowania liniowego.

Zagadnienie transportowe.

2 h. Programowanie wielokryterialne.

2 h. Programowanie dynamiczne. Jednowymiarowe procesy alokacji.

2 h.Teoria masowej obsługi.

2 h. Teoria gier w podejmowaniu decyzji.

2 h. Symulacja procesów.

Ćwiczenia:

2 h. Programowanie liniowe - rozwiązywanie zagadnień.

2 h. Zagadnienie transportowe - rozwiazywanie zagadnień.

2 h. Programowanie wielokryterialne - rozwiązywanie zagadnień.

2 h. Programowanie dynamiczne - rozwiazywanie zagadnień.

2 h.Teoria masowej obsługi - rozwiazywanie zagadnień.

2 h. Teoria gier w podejmowaniu decyzji - rozwiązywanie zagadnień.

2 h. Symulacja procesów - rozwiazywanie zagadnień.

Literatura:

H. Taha, Operations Research: An Introduction, New Jersey, 2003.

W. Sikora, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z egzaminu i ćwiczeń. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen w nastepujący sposób:

O=0,6W+0,4C

W - ocena koncowa z egzaminu wykładu

C - ocena końcowa z ćwiczeń.

W zależności od wyznaczonejśredniej (z dwóch ocen pozytywnych) ocena końcowa ustalana jest w następujący sposób:

Obliczona średnia Ocena końcowa

3,00 - 3,49 >>>3,0

3,50 - 3,89 >>>3,5

3,90 - 4,29 >>>4,0

4,30 - 4,69 >>>4,5

4,70 i wiecej >>>5,0.

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub C) powoduje , że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot - oceny pozytywne nie są przepisywane na rok następny.

Egzamin jest przeprowadzany w czasie sesji, w terminach podanych przez dziekanat i sklada się z kilku pytań mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Pozytywne zaliczenie egzaminu następuje po uzyskaniu zadawalajacej średniej oceny z poszczegolnych pytań.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z wszystkich prac wykonanych samodzielnie.Pozytywna ocena końcowa za ćwiczenia może być wystawiona tylko w przypadku uzyskania zadawalającej oceny z wykonanych ćwiczeń i odpowiedzi.

Obecność na zajeciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne sa dwie nieusprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane na tych zajeciach muszą być przez studenta odrobione w formie wskazanej przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.