Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-ZP000-ISP-INZOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty specjalności IS dla sem.6, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem systemów informatycznych, a w tym: modeli inżynierii systemowej, biznesowej, informacyjnej i oprogramowania oraz metodologii, metodyk, metod, technik i narzędzi, stosowanych w tej dziedzinie. Jako pierwszoplanowy stosowany jest punkt widzenia metodologii strukturalnej. Kurs zawiera tez wprowadzenie do zagadnień związanych z zarządzaniem dużymi przedsięwzięciami programistycznymi.

Pełny opis:

Wykład:

• Wprowadzenie do inżynierii systemowej, biznesowej, informacyjnej i oprogramowania. Cele i zadania inżynierii systemowej, biznesowej, informacyjnej i oprogramowania. Pojęcia podstawowe.

• Czynności (fazy) techniczne inżynierii oprogramowania. Czynności zarządcze inżynierii oprogramowania. Narzędzia i metodologie CASE (np. IDEF, ARIS, ProKit*WORKBENCH). Organizacja projektu i komunikacja. Podstawy organizacji projektu - rodzaje organizacji, role, zadania i produkty, harmonogramowanie.

Podstawy komunikacji w ramach projektu - komunikacja planowana i nieplanowana, mechanizmy komunikacyjne.

• Czynności organizacyjne. Ujawnienie wymagań. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Walidacja wymagań.

• Czynności składowe ujawnienia wymagań. Zarządzanie fazą ujawnienia wymagań. Czynności składowe analizy.

• Zarządzanie fazą analizy. Projektowanie systemowe. Podstawowe wzorce architektury systemów. Czynności składowe projektowania systemowego. Zarządzanie fazą projektowania systemowego. Architektura przedsiębiorstwa i systemu informatycznego - Siatka Zachmana, TOGAF. Architektura aplikacji mobilnych (Native vs. Web vs, Hybrid).

• Inżynieria "wprost" i "wsteczna".

• Modelowanie funkcji, procesów i baz danych.

• Zarządzanie fazą implementacji.

• Wprowadzenie do testowania.

• Podstawowe pojęcia związane z testowaniem - usterki, stany błędne i awarie, przypadki testowe, namiastki i sterowniki testowe, poprawki. Rodzaje testów.

• Wprowadzenie do zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym.

• Wprowadzenie do zarządzanie ryzykiem.

• Cykle życia oprogramowania.

• Przegląd wybranych metodologii, metod i narzędzi inżynierii systemowej, biznesowej, informacyjnej i oprogramowania.

• Przegląd trendów i modeli zastosowań IT w przedsiębiorstwie (platformy 1st-2nd-3rd, IoT, IoV, rozwiazania mobilne, Big Data i analityka, kokpit zarządzania, przetwarzanie w chmurze, serwisy społecznościowe itd.).

Ćwiczenia (projekty):

1. Inżynieria oprogramowania vs. model biznesowy.

2. Cykl życia SI (model kaskadowy, model kaskadowy z nawrotami, model przyrostowy, prototypowanie, model spiralny, budowa SI z gotowych elementów).

3. Zarządzanie projektami PMI vs. AGILE (projekt wg PMI, zespół projektowy PMI, komunikacja w projekcie, zarządzanie ryzykiem, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, harmonogramowanie z wykorzystanie OpenProj, zarządzanie harmonogramem, projekt wg SCRUM – gra).

4. Zbieranie wymagań na dane z zastosowaniem metod obiektowo-strukturalnych (definicja wymagań biznesowych, analiza wymagań użytkowników, lista wymagań na system, weryfikacja wymagań).

5. Projektowanie bazy danych (wysokopoziomowe modele baz danych – model ER, relacyjny model danych, transformacja modelu ER do modelu relacyjnego, normalizacja).

6. Podstawy SQL (organizacja danych, system zarządzania bazą danych MS SQL Server, język SQL, tworzenie bazy danych (DDL), tworzenie tabel (DDL), wstawianie danych do tabel (DML), kasowanie danych z tabel (DML), aktualizacja danych (DML), wyszukiwanie danych (DQL), perspektywy, indexy)

Projekt na zaliczenie ćwiczeń:

• Definicja wymagań biznesowych

• Analiza wymagań użytkowników

• Lista wymagań na system

• Weryfikacja wymagań

• Model związków encji ER

• Projekt bazy danych (transformacja modelu ER do modelu relacyjnego, normalizacja bazy danych, skrypty tworzenia bazy danych).

Literatura:

1. B. Bruegge, A. H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns and Java, Prentice Hall, 2003,

2. M. Fowler, UML w kropelce wersja 2.0, LTP, 2005,

3. I. Sommerville, Inzynieria oprogramowania, WNT, 2003,

4. Paul Beynon-Davies, Inzynieria system.w informatycznych, Inzynieria system.w informatycznych. Warszawa, 1999

5. Wackowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie zarzadzania projektami informatycznymi, poradnik dla menedzeró.w, Wyd. Helion 2007, - ss. 446

6. Zebrowski M., Wackowski K., Strategiczne zarzadzanie innowacjami. Strategie małych i srednich przedsiębiorstw. IT. Wyd. DIFIN, 2011 r., - ss. 192

7. Zintegrowany System Wspomagania Decyzji. Pod red. Z. Biniek i K. Wackowski, Wizja Press & IT, Warszawa, 2011. – ss. 319

8. Wrycza S, Analiza i Projektowanie System.w Informatycznych Zarzadzania, PWN 1999.

9. Barker R., CASE* Method. Modelowanie zwiazk.w encji. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2005, r., - ss. 237, Wydanie: 2

10. Barker R., Longman C., CASE Method. Modelowanie funkcji i proces.w, WNT, Warszawa, 1996.

11. Flasinski M., Wstep do analitycznych metod projektowania system.w informatycznych, WNT 1997

12. Ullmann J.D., Widom J.: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion 2011

13. Delaney K., Microsoft SQL Server 2005 od środka: Dostrajanie i optymalizacja zapytań, Promise 2008

14. Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania, Helion, 1997

15. Karl E. Wiegers: Software Requirements, 2nd Edition, Microsoft Press, 2003

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 4

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach - 20 h

Obecność na ćwiczeniach - 20 h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do kolokwium 15

Studia literaturowe 5

Przygotowanie prezentacji 10

Opracowanie założeń projektowych 20

Analiza różnych rozwiązań projektu 10

Opracowanie projektu 20

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 120

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie:

- 2 kolokwiów;

- obrona przygotowanego projektu SIZ.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Paweł Gepner, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Paweł Gepner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Tomasz Kowalczyk, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.