Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1107-ZP000-ISP-KOPTW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe projektowanie przetwórstwa tworzyw
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie komputerowego wspomagania planowania, projektowania i realizacji procesów produkcyjnych przetwórstwa tworzyw sztucznych. Student poznaje techniki CAx stosowane w przemyśle przetwórstwa tworzyw.

Treści kształcenia:

- Produkt, proces, gospodarka globalna, techniki Cax. Klasyfikacja technik CAx. Schemat Scheera.

- Planowanie i sterowanie produkcją PPC. Komputerowo wspomagane projektowanie CAD. Komputerowo wspomagane prace inżynierskie CAE. Komputerowo wspomagane planowanie CAP. Komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM. Komputerowo wspomagane sterowanie jakością CAQ.

- Projektowanie współbieżne CE. Techniki szybkiego tworzenia prototypów RP. Techniki szybkiego wytwarzania narzędzi RT. Inżynieria odwrotna rozwoju produktu RE.

- Podstawy optymalizacji. Metody optymalizacji: analityczne, enumeratywne i losowe.

- Podstawy przetwórstwa tworzyw sztycznych. Klasyfikacja metod przetwórstwa. Procesy przygotowania produkcji, technologie podstawowe i technologie uzupełniające.

- Techniki CAx w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Klasyfikacja.

- Komputerowe wspomaganie doboru materiału CAMS - Campus.

- Komputerowe wspomaganie projektowania CAD - Solidworks, HASCO.

- Komputerowe wspmaganie modelowania procesów przetwórstwa tworzyw. Zagadnienia ogólne - Polyflow. Wtryskiwanie - Moldflow, Cadmould. Wytłaczanie - SSEM, TSEM.

- Komputerowe wspomaganie planowania produkcji CAP - Dr CMold.

- Komputerowe wspomaganie optymalizacji procesów przetwórstwa tworzyw CAO - SSEM_AG.

- Komputerowe wspomaganie obliczeń kosztochłonności PPC -CalcMaster.

Literatura:

1. E. Chlebus: "Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji", WNT 2000

2. Praca zbiorowa "Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych" (red. K.Wilczyński), Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach 30

- konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- zapoznanie się z literaturą 15

- przygotowanie do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 57

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny końcowej z wykładu.

Wykład jest zaliczany na podstawie kolokwium. Kolokwium składa się z kilku pytań mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Techniczny sposób przeprowadzenia kolokwium, liczba pytań oraz sposób oceny zostaną podane na pierwszych zajęciach. Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy zaliczenia i dwa terminy poprawkowe. Student ma prawo do poprawy oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej w poprzednim terminie.

Wszelkie pozostałe kwestie oceny są regulowane zgodnie z Regulaminem Studiów PW.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wilczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.