Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie w systemie CAx

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1107-ZP000-ISP-PRCAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie w systemie CAx
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności IK dla sem.7, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Kod wydziałowy:

PRCAX

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wiedza dotycząca budowy i działania jednego z najbardziej zaawansowanych systemów oprogramowania inżynierskiego stosowanego powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem w obszarze projektowania mechanicznego.

Umiejętność programowania i symulacji obróbki w modułach CAM oprogramowania oraz przygotowania obróbki na obrabiarce CNC.

Treści kształcenia:

Student realizuje zadanie projektowe obejmujące pełny cykl projektowy (koncepcja, modelowanie części, modelowanie złożenia, opracowanie dokumentacji projektowej, proces technologiczny, programowanie i symulacja obróbki na obrabiarce CNC). Program obróbkowy (lub fragmenty programu) może być wykonany na frezarce CNC.

- Sformułowanie zadania, koncepcja rozwiązania, dobór środków.

- Modelowanie bryłowe części.

- Modelowanie i analiza złożeń.

- Modelowanie w kontekście złożenia.

- Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunków wykonawczych).

- Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunków złożeniowych, listy kompletacyjnej, rysunków montażowych).

- Opracowanie procesu technologicznego.

- Programowanie i symulacja obróbki na obrabiarce sterowanej numerycznie.

- Przygotowanie obróbki (dokumentacja technologiczna, generowanie i analiza kodu).

- Obróbka na frezarce CNC.

Literatura:

W. Skarka, A. Mazurek: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion 2005.

M. Wylezoł: Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Helion 2002.

A. Wełyczko: CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Helion

2005.

J. Pobożniak: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM CATIA V5. Helion 2014.

CATIA Documentation, Dassault Systemes, 1999-2009.

CATIA - User Companion for Academic Discover Configuration (DLC)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

IK1A_W10b Procent ++ (66%

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma szczegółową wiedzę z zakresu

wykorzystania systemów CAX w projektowaniu technologicznym.

Sposób sprawdzania: Ocena wykonanych zadań projektowych.

Umiejętności:

IK1A_U09 Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi, dla zadanego procesu technologicznego realizowanego na obrabiarkach CNC, przeprowadzić symulację oraz dokonać analizy wyników, wykorzystując do tego celu oprogramowanie inżynierskie.

Sposób sprawdzania: Ocena poprawności dróg narzędzia wygenerowanych w

modułach CAM systemu CATIA.

IK1A_U18 Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją -

zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie i proces, typowe dla obróbki

skrawaniem, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Sposób sprawdzania: Ocena poprawności opracowanych w trakcie ćwiczeń projektowych modeli i metodyki modelowania.

Kompetencje społeczne:

IK1A_K04 Procent + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania.

Sposób sprawdzania: Bieżąca kontrola postępów w realizacji zadań projektowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z projektowania składają się oceny cząstkowe z wszystkich zadań wykonywanych samodzielnie przez studenta w trakcie zajęć oraz poza zajęciami (w domu lub pracowni). Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z grupy zadań związanych z modelowaniem geometrycznym (CAD) oraz grupy zadań związanych z projektowaniem technologii i programowaniem obróbki (CAM).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś, Adam Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.