Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1107-ZP000-ISP-PRISZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie informatycznych systemów zarządzania
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty specjalności IS dla sem.7, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ) przedsiębiorstwem, a w tym z: architekturą i ewolucją SIZ; strategią informatyzacji przedsiębiorstwa; planowaniem, kontrolą i harmonogramowaniem przedsięwzięć informatycznych; oceną ryzyka projektu informatycznego; modelowaniem funkcji, procesów i baz danych; metodologiami i narzędziami IDEF i ARIS; podstawami programowania komputerów; podstawami inżynierii systemowej i oprogramowania; podstawami bezpieczeństwa informacyjnego (informatycznego); rynkiem (krajowym i światowym) usług, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Pełny opis:

Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych: rodzaje systemów, zakres i składniki metodyk ich tworzenia. Klasyfikacja metodyk tworzenia. Modele cyklu życia systemu: kaskadowy, spiralny, przyrostowy. Fazy cyklu: planowanie, analiza, projektowanie, wdrażanie, użytkowanie

systemów. Modyfikacje cyklu życia systemu: prototypowanie, pakiety zastosowań, metodyki „zwinne”.

Planowanie systemów informatycznych: cele planowania, proces planowania, formułowanie strategii

informatyzacji, studium wykonalności, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, metody analizy sytuacyjnej, zespół projektowy. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych – modele związków encji, diagramy przepływu danych, słowniki/skorowidze danych, techniki decyzyjne, diagramy struktur. Strukturalne projektowanie systemów informatycznych. Podejście obiektowe: podstawowy model obiektowy, projektowanie w oparciu o model obiektowy. Język UML (Unified Modeling Language). Komputerowo wspomagane tworzenie systemów informatycznych (CASE). Pakiety wspomagające zarządzanie projektami: istota i generacje, rodzaje pakietów na rynku oprogramowania – przykłady. Generatory oprogramowania.

Literatura:

1. Waćkowski K., Chmielewski J.M., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, poradnik dla menedżerów, Wyd. Helion 2007, - ss. 446

2. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT. Wyd. DIFIN, 2011 r., - ss. 192

3. Zintegrowany System Wspomagania Decyzji. Pod red. Z. Biniek i K. Waćkowski, Wizja Press & IT, Warszawa, 2011. – ss. 319

4. Wrycza S, Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych Zarządzania, PWN 1999.

5. Barker R., CASE* Method. Modelowanie związków encji. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2005 r., - ss. 237, Wydanie: 2

6. Barker R., Longman C., CASE Method. Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa, 1996.

7. Flasiński M., Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, WNT 1997

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w zajęciach projektowych - 30 godz.

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć - 15 godz.

Wykonanie projektu - 15 godz.

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 90

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie:

- 2 kolokwiów;

- obrona przygotowanego projektu SIZ.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Jerzy Krawiec, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Jerzy Krawiec, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Krawiec, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.