Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w sieciach komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1107-ZP000-ISP-PRSIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w sieciach komputerowych
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i programowania aplikacji internetowych.

Wynikiem kształcenia powinno być zrozumienie podstawowych aspektów projektowania systemów internetowych oraz IoT (internetu rzeczy) oraz zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji w ASP.net w Visual Studio Web Developer.

Treści kształcenia:

1. Elementy sieci Internet

2. HTML, XML

3. Architektura rozwiązań portalowych

4. Serwer IIS

5. Wprowadzenie do ASP.net

6. Tworzenie formularzy w ASP.net

7. Zarządzanie dostępem do aplikacji ASP.net

8. Komunikacja z bazą danych

9. AJAX, ASP.net MVC

10. Ergonomia aplikacji webowych

11. Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji

Projekt:

1. Visual Studio Web Developer (omówienie środowiska, dodawanie kontrolki, kod strony, zdarzenia)

2. HTML, XML

3. Nawigacja między formularzami (request, hiperłącze, obiekt server)

4. Kontrolki VS Web Developer

5. Walidacja wprowadzanych danych

6. Metody dostępu do danych

7. Operacje na danych (tworzenie bazy danych, zapytania SQL, wyświetlanie wyniku na formularzu)

8. Przechowywanie stanu aplikacji (buforowanie stron, , przechowywanie zmiennych w adresie URL, przechowywanie zmiennej w ciasteczkach)

9. Obsługa wyjątków

10. Mapa witryny

11. Walidacja danych wejściowych

12. Obsługa błędów

13. Identyfikacja i autoryzacja użytkowników

Literatura:

1. Narasimhan S., Chundury J.: Enterprise digitization patterns, NotionPress, 2018

2. Matulewski J., Orłowski S., Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Helion 2007

3. Chadwick J., Snyder T., Panda H.: Programowanie ASP.NET MVC 4, Helion 2013

4. Czyżkowski B., Tworzenie stron WWW. HTML CSS, Mikom 2005

5. Lawson B., Sharp R., Wprowadzenie do HTML 5, Helion 2011

6. Meier J.D., Mackman A., Vasireddy S., Dunner M., Escamilla R., Murukan A., Udoskonalanie zabezpieczeń aplikacji i serwerów internetowych, Promis 2004

Efekty uczenia się:

• Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

• Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

• Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

o obecność na wykładach 15

o obecność na zajęciach projektowych 30

o konsultacje 1

• Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

o przygotowanie do zajęć projektowych 5

o przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 8

o opracowanie założeń projektu 1

o wykonanie dokumentacji projektowej 6

o wykonanie projektu poza uczelnią 10

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 76

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i projektu.

Wykład:

Sprawdzian zaliczeniowy

Projekt:

Ocena 3 - wykonanie ćwiczeń

Ocena 4 - wykonanie projektu zawierającego, min. 4 formularze, wszystkie poznane kontrolki

Ocena 5 – j.w. + komunikacja z bazą danych (zapis, odczyt i pokazanie danych)

Projekty mogą być wykonywane w zespołach dwu lub trzyosobowych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wojtachnik
Prowadzący grup: Robert Wojtachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wojtachnik
Prowadzący grup: Robert Wojtachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wojtachnik
Prowadzący grup: Robert Wojtachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Wojtachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.