Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do matematyki finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-DS000-ISP-0502
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki finansowej
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Przedmioty obieralne - Inżynieria i analiza danych
Przedmioty obieralne uruchomione w semestrze letnim 2022/2023
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu matematyki finansowej. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wyceny.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające

Rachunek Prawdopodobieństwa, Procesy Stochastyczne

Pełny opis:

Wykład, ćwiczenia:

1. Zasady działania rynków finansowych instrumentów pochodnych – podstawowe pojęcia (opcje, kontrakty terminowe). Problemy wyceny.

2. Rynek jednookresowy. Pojęcia ceny, wypłaty, arbitrażu, replikacji.

3. Rynek skończony. Pojęcie miary martyngałowej. Rynek zupełny.

4. Rynek futures.

5. Rynek z czasem ciągłym. Model Blacka-Scholesa. Wycena opcji euro-pejskich, amerykańskich i niektórych egzotycznych.

6. Metody Monte-Carlo. Wycena wypłat europejskich i egzotycznych. Metody redukcji wariancji.

Laboratoria:

1. Metody Monte-Carlo oraz metody redukcji wariancji.

2. Generowanie trajektorii procesów stochastycznych.

3. Metody redukcji wariancji w Monte-Carlo.

4. Wyceny wypłat europejskich i egzotycznych.

Literatura:

1. Modelowanie rynków finansowych. Jacek Jakubowski, Script, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów (w 8 i 15 tygodniu) oraz prac do-mowych w ramach laboratoriów. Pierwsze kolokwium oceniane jest w skali od 0 do 50pkt, drugie od 0 do 30pkt. Za prace domowe można uzyskać 20pkt.

Student może dodatkowo uzyskać punkty za aktywność na ćwiczeniach i laboratoriach.

Do zaliczenia liczy się suma punktów z obu kolokwiów oraz z aktywności:

od 51pkt – 3,0

od 61pkt – 3,5

od 71pkt – 4,0

od 81pkt – 4,5

od 91pkt – 5,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kołodziejek
Prowadzący grup: Bartosz Kołodziejek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kołodziejek
Prowadzący grup: Bartosz Kołodziejek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kołodziejek
Prowadzący grup: Bartosz Kołodziejek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kołodziejek
Prowadzący grup: Bartosz Kołodziejek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kołodziejek
Prowadzący grup: Bartosz Kołodziejek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)