Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-DS000-MSP-0123 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2 z 3
Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 3 z 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji pracy dyplomowej przez studentów, połączony z ćwiczeniem umiejętności przygotowywania prezentacji i referowania wyników badań.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej magisterskiej

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Samodzielna praca nad dyplomem.

2. Przygotowywanie prezentacji.

3. Wygłaszanie referatów.

Literatura:

Literatura pomocnicza podawana jest indywidualnie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest co najmniej 20% zaa-wansowanie pracy dyplomowej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Na ocenę składają się:

- Ocena referatów wygłaszanych w trakcie seminarium: maks. 50 p.

- Ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej: maks. 50 p.

Czwarta nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje redukcję oceny o 5 punktów. Piąta i kolejne nieobecności powodują brak zaliczenia przedmiotu.

Opóźnienie realizacji części przeglądowej o 1 tydzień: redukcja oceny o 7 p.

Do zaliczenia wymagane są:

- co najmniej 25 punktów łącznie z referatów (konieczne jest wygłoszenie wszystkich zaplanowanych referatów)

- co najmniej 25 punktów z tytułu zaawansowania pracy magisterskiej

- zrealizowanie wymagań wszystkich kamieni milowych tzn. wymagań stawianych pracy magisterskiej i w/w referatom

Ocena końcowa zależy od łącznej liczby punktów:

51-60 => 3.0

61-70 => 3.5

71-80 => 4.0

81-90 => 4.5

91-100 => 5.0

Poprawa wyników jest możliwa poprzez przedstawienie zaopiniowanego pozytywie dokumentu pracy magisterskiej o stanie zaawansowania wykraczającym poza przygotowanie części przeglądowej pracy i/lub wygłoszenie brakujących referatów w dodatkowym terminie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzegorzewski, Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Elżbieta Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzegorzewski, Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.