Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

UNIX Fundamentals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISA-0127 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: UNIX Fundamentals
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Computer Science and Information Systems, Artificial Intelligence, 1st sem. of 4 (summer edition)
Computer Science and Information Systems, Artificial Intelligence, 2nd sem. of 4
Computer Science, BSc. - obligatory courses, sem. 2
Data Science, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1 z 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami użytkowania systemów z rodziny *nix, nauka pracy w trybie CLI, zapoznanie z podstawowymi poleceniami oraz możliwościami oferowanymi przez system. Przedmiot przewidziany jest jako przedmiot wprowadzający do przedmiotów wymagających znajomości systemów *nix, takich jak: "Systemy operacyjne", "Wprowadzenie do sieci TCP/IP" i in.

Pełny opis:

Program laboratorium:

• oprogramowanie FLOSS, standardy POSIX i SUS, rodzina systemów Unix,

• korzystanie i dostosowywanie środowisk graficznych opartych o bibliotekę GTK+,

• użytkownicy, grupy, identyfikatory i prawa,

• podstawowe polecenia,

• korzystanie z shella (bash),

• systemy plików, typy plików, struktura katalogów, prawa dostępu, ACLe,

• podstawy zarządzanie procesami,

• konfiguracja systemu, wybrane pliki konfiguracyjne,

• standardowe usługi (cron, syslog, ...),

• praca w edytorze vim,

• podstawy programowania w języku bash,

• wyrażenia regularne, przetwarzanie tekstu edytorem sed,

• programowanie w języku AWK,

• wprowadzenie do programowania w C w systemach *nix (gcc, make, gdb, strace).

Literatura:

• slajdy i dedykowane materiały pomocnicze,

• AE. Frisch, Unix – Administracja Systemu (wyd. 3), ReadMe (O'Reilly) 2003, ISBN: 83-7243-304-6,

• D. Myers, Fundamentals of UNIX, Cisco Press , 2004,

• strony man i info,

• TLDP,

• dokumentacja dowolnej dystrybucji systemu: Linux, *BSD, Solaris, ...

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru przeprowadzane są 1-2 pisemne testy (pojedynczego wyboru) – łącznie 30-50 pytań wyczerpująco pokrywających materiał przedmiotu. Dla każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi do wyboru. Wybranie prawidłowej oceniane jest na 1 punkt. Za niewybranie żadnej odpowiedzi lub błędny wybór uzyskuje się 0 punktów za to pytanie. Każda strona testu zawiera 10 pytań. Trzy błędne odpowiedzi na jednej stronie dają 1 punkt ujemny, sześć błędnych odpowiedzi – 2 punkty ujemne, dziewięć błędnych – 3 punkty ujemne. Mechanizm ten ma za zadanie kompensować ewentualne zyski z losowego wyboru odpowiedzi.

Uzyskany wynik punktowy przeliczany jest na ocenę wg skali: 90% - 5, 80% - 4.5, 70% - 4.0, 60% - 3.5, 50% - 3.0.

Na ostatnich (lub dwóch ostatnich – zależy od liczebności grupy) zajęciach każdy student indywidualnie otrzymuje trzy zadania praktyczne (pokrywające się tematyką z testami) do wykonania na stacji roboczej lub serwerze studenckim. Oceniany jest nie tylko wynik końcowy, ale działania podejmowane przez studenta lub/i ich uzasadnienie. Zadowalające rozwiązanie wszystkich trzech zadań podwyższa ocenę z testu pisemnego o 0.5, jednego – obniża o 0.5, a dwóch – utrzymuje. Jeśli student nie poradzi sobie z żadnych problemem, otrzymuje z przedmiotu ocenę niedostateczną.

W uzasadnionych przypadkach lub na życzenie studenta, test praktyczny może odbyć się w formie rozszerzonej o dodatkowe zadania i stanowić jedyną podstawę ustalania oceny końcowej. Mechanizm ten umożliwia poprawę wyników uzyskanych z testów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Józiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Józiak, Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Józiak, Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Jan Karwowski, Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Jan Karwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kozłowski
Prowadzący grup: Marek Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.