Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programming Multilayered and Mobile Apps Based on React

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISA-0503 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programming Multilayered and Mobile Apps Based on React
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Active elective courses for winter semester 2021/2022
Elective courses, Computer Science
Elective courses, winter semester. 2020/2021
Multilayer application development (elective block)
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat tworzenia aplikacji WWW oraz natywnych aplikacji mobilnych zgodnie z podejściem „learn once, write anywhere” w oparciu o paradygmaty zawarte w technologii React (ReactJs oraz ReactNative).

Po ukończeniu kursu studenci powinni potrafić:

- pracować w grupie (pracującej w ekosystemie trzech współpracu-jących zespołów)

- posłużyć się technologią ReactJs aby zaprojektować i zaimple-mentować aplikację działającą w przeglądarce

- posłużyć się technologią ReactNative aby zaprojektować i zaim-plementować aplikację natywną działającą w systemie Android lub iOS

- posłużyć się narzędziami programistycznymi i wdrożeniowymi wspomagającymi pracę w powyższymi technologiami

- zaprojektować i zaimplementować zestaw mikroserwisów udo-stępniających dane jednocześnie dla aplikacji WWW oraz mobilnej.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Programowanie obiektowe, Programowanie w środowisku graficznym, Bazy danych, Projektowanie obiektowe

Pełny opis:

Wykład:

1. Wstęp, podstawy podejścia „learn once write everywhere”, wstęp do pracy nad projektem.

2. Tworzenie mikroserwisów.

3. ReactJs, Komponenty oraz JSX.

4. ReactJs, stan i komunikacja pomiędzy komponentami.

5. ReactJs, formularze.

6. Zarządzenie stanem, REDUX.

7. ReactNative: Podstawy, środowisko pracy i narzędzia.

8. ReactNative: Expo i powiązane narzędzia.

9. ReactJs and ReactNative, testy automatyczne

10. Style, Flexbox, Podstawowe elementy widoku.

11. Przygotowanie wersji produkcyjnej, praca z testerami i użytkownikami końcowymi, narzędzia.

Laboratorium:

W trakcie laboratoriów studenci realizują w praktyce ćwiczenia dotyczące tematyki wykładów. Laboratoria można podzielić na trzy części:

- tworzenie mikroserwisów (REST)

- tworzenie elementów aplikacji WWW (ReactJs)

- tworzenie elementów aplikacji Mobilnej (ReactNative).

Ponadto każda z grup laboratoryjnych (15 os.) będzie podzielona na 3 grupy projektowe (max. 5 osób). Każda z grup projektowych będzie realizowała aplikację wielowarstwową. Aplikacje wielowarstwowe każdego z zespołów będą ze sobą współpracowały. Stąd w realizacji projektu będą istotne:

- współpraca pomiędzy zespołami

- dostarczanie/wdrażanie funkcjonalności iteracyjnie

- umiejętność zarządzania zmianą.

Literatura:

1. M. Tielens Thomas, React in Action, Manning Publications, 2017.

2. N. Dabit, React Native in Action, Manning Publications, 2019.

3. https://docs.expo.io/versions/latest/

4. https://reactjs.org/

Oprogramowanie:

1. Intelij IDEA.

2. Visual Studio Code.

3. Android Studio.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie punktów uzyskiwanych z laboratorium. Do zdobycia jest maksymalnie 100 punktów – 50 pkt. za zadania w trakcie zajęć (10 zadań po 5 pkt.) i 50 pkt. za projekt. Kryteria oceny projektu:

- funkcjonalność i UX

- jakość kodu

- prezentacja rozwiązania

- zgodność z wymaganiami

- terminowość i współpraca.

Skala ocen kształtuje się następująco:

- 50 punktów i mniej: 2.0

- 51 – 60 punktów: 3.0

- 61 – 70 punktów: 3.5

- 71 – 80 punktów: 4.0

- 81 – 90 punktów: 4.5

- 91 punktów i więcej: 5.0.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Magiera
Prowadzący grup: Łukasz Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Magiera
Prowadzący grup: Paweł Gawędzki, Krzysztof Łapiński, Łukasz Magiera, Jakub Światły
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Magiera
Prowadzący grup: Jean-Paul Delimat, Paweł Gawędzki, Łukasz Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.