Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

VR Fundamentals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISA-0676
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: VR Fundamentals
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Elective courses, Computer Science
Przedmioty obieralne, wydz. MiNI PW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course provides an introduction to 3D computer graphics and VR techniques using Unity or Unreal engine.

Prerequisites: Programming 1 – fundamentals, Programming 2 – object oriented

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Project:

Teams consisted of several students solve selected problem from the field of virtual reality. Students develop an application with the use of virtual reality headset and motion controllers, prepare project documentation and present the progress and results during the project meetings.

[The project can also be developed in the summer semester]

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Project implementation – 70%, presentation and documentation – 30%

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Joanna Porter-Sobieraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)