Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura komputerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0117
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura komputerów
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka i Systemy Informacyjne, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 1 z 4 (edycja zimowa)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 2 z 4 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Projektowanie Systemów CAD/CAM, sem. 1 z 4 (edycja zimowa)
Inżynieria i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami techniki cyfrowej i architektury współczesnych komputerów, zasadami działania procesorów, konstrukcją hierarchii pamięci oraz oceną ich wydajności.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Logika binarna i kody liczbowe.

Reprezentacja danych. Liczby całkowite, zmiennopozycyjne.

Podstawy arytmetyki cyfrowej.

Przegląd architektur komputerów. Koncepcje mechanizmów systemowych i sprzętowych.

Organizacja: magistral, arbitrażu, DMA, dekodowania rozkazu i pracy sekwencera, ALU.

Układy procesorowe. Architektury CISC i RISC. Przetwarzanie SISD, SIMD, MIMD. Architektury procesorów.

Przetwarzanie potokowe. Architektura superskalarna.

Pamięć, pamięć podręczna, hierarchia pamięci. Przestrzeń IO, przerwania, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi.

MMU. Ochrona pamięci procesów. Wirtualizacja.

Architektury mikroprocesorowe. Przykłady.

Model pamięciowy programu, kompilacja, stos wykonania, rejestry indeksowe, sterta.

Budowa i działanie mikrojądra, stos systemowy, zmiana kontekstu, mikrojądro wieloprocesorowe.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

1. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego.

2. N. Nisan, S. Schocken, Elementy systemów komputerowych, WNT, 2009.

3. D. Patterson, J. Hennessy, Computer organization and design, Elsevier.

4. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, część III, układy i systemy cyfrowe.

5. J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Warszawa, PWN 1996.

6. G. Mazur, Architektura komputerów - preskrypt do wykładu.

7. Witold Komorowski: Instrumenta computatoria. Wybrane architektury komputerów, Wydawnictwo Helion, 2000.

8. Jerzy Mieścicki: Wstęp do Informatyki. BTC, Legionowo 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Student może otrzymać do 20 pkt za aktywność podczas ćwiczeń, oraz 80 pkt za sprawdzian końcowy. Próg zaliczenia wynosi 41 pkt, w tym minimum 38p ze sprawdzianu. Rozkład progów kolejnych ocen to sekwencja 53, 65, 77 i 89 pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski, Krystian Radlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski, Krystian Radlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski
Prowadzący grup: Wiktor Daszczuk, Piotr Gawkowski, Karol Piczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)