Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0242
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka i Systemy Informacyjne, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 4
Inżynieria i analiza danych, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat teorii i praktycznych zastosowań baz danych. Po ukończeniu kursu studenci powinni m.in.:

• posiadać wiedzę wystarczającą do zaprojektowania struktury bazy danych,

• znać i prawidłowo stosować mechanizmy wymuszania spójności danych,

• posługiwać się językiem SQL w celu selekcji i modyfikacji zawartości bazy danych,

• rozumieć i umieć zastosować przetwarzanie transakcyjne,

• umieć wykorzystywać zaawansowane mechanizmy systemów zarządzania bazą danych takie jak procedury składowane,

• rozumieć sposoby zapewniania wydajności, w tym indeksy,

• posiadać podstawową wiedzę na temat administracji systemów baz danych,

• posiadać podstawową wiedzę na temat hurtowni danych i zarządzania danymi przestrzennymi,

• znać wybrane zagadnienia architektury zaawansowanego systemu RDBMS na przykładzie Oracle Database,

• znać podstawowe cechy systemów składowania danych wielkoskalowych (ang. Big Data) oraz NoSQL

Pełny opis:

Wykład:

• Bazy danych - definicja. Systemy zarządzania bazą danych (DBMS).

• Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem redundancji danych.

• Zapewnianie spójności danych – spójność referencyjna, unikalność wartości klucza.

• Projektowanie baz danych.

• Diagramy związków encji (entity-relationship).

• Język SQL – selekcja i modyfikacja zawartości bazy danych

• Przetwarzanie transakcyjne, izolacja transakcji, transakcje rozproszone.

• Problem blokad i zarządzania izolacją.

• Programowanie serwerów baz danych – procedury składowane, widoki, wyzwalacze.

• Zapewnianie wydajności – indeksy, wykorzystanie statystyk i planów realizacji, metody monitorowania wydajności.

• Wybrane zagadnienia tworzenia hurtowni danych i systemów Business Intelligence.

• Tworzenie aplikacji baz danych - zasady projektowania i podstawowe rozwiązania architektoniczne.

• Dostęp do baz danych z aplikacji Java i .NET – nawiązywanie połączeń, efektywne wykonanie poleceń SQL.

• Zagadnienia bezpieczeństwa i wybrane aspekty konfiguracji serwerów baz danych na przykładzie RDBMS Oracle.

• Wybrane zagadnienia architektury RDBMS Oracle: bazy danych, instancje, zarządzanie fizyczną organizacją danych (przestrzenie tabel, pliki), konfiguracja dostępu sieciowego, mechanizmy ochrony danych i odzyskiwania utraconych danych.

• Wprowadzenie do składowania danych wielkoskalowych (ang. Big Data) i rozwiązań nierelacyjnych na przykładzie Apache Hadoop.

• Wstęp do platform NoSQL

• Wybrane zagadnienia zarządzania danymi przestrzennymi.

Laboratorium:

• Systemy zarządzania bazą danych (DBMS). Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem redundancji danych. Zapewnianie spójności danych – spójność referencyjna, unikalność wartości klucza.

• Projektowanie baz danych. Diagramy związków encji.

• Język SQL – selekcja i modyfikacja zawartości bazy danych.

• Przetwarzanie transakcyjne, izolacja transakcji, blokady i zakleszczenia.

• Programowanie serwerów baz danych: procedury składowane.

• Indeksy i problematyka wydajności.

• Kluczowe zagadnienia programowania aplikacji baz danych, w tym tworzenie kodu prostych aplikacji klienckich.

• Wstęp do organizacji danych w hurtowni danych.

Literatura:

1. P. Atkinson, R. Vieira, Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming, John Wiley & Sons, 2012

2. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, 2003.

2. R. Kimball, M. Ross, The Data Warehouse Toolkit, Wiley, 3rd Ed., 2013.

3. M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications. The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintanable Systems, O’Reilly, 2017 (Przetwarzanie danych w dużej skali: niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji sys-temów, Helion, 2018).

4. T. Kyte, Expert Oracle Database Architecture, Apress, 3rd Ed., 2014.

5. S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer Berlin Heidelberg, 2007

6. J. Viescas, M. J. Hernandez, SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, Addison-Wesley Professional, 2014, (Zapytania w SQL: przyjazny przewodnik, Helion, 2015)

Uwagi:

a) Dla przedmiotu dostępny jest komplet materiałów dydaktycznych – zarówno dla wykładów, jak i zajęć laboratoryjnych opracowany w ramach projektu NERW PW

b) Część w/w literatury ma zastosowanie tylko w zakresie wybranych wykładów i zajęć laboratoryjnych – szczegółowe rekomendacje są przedstawiane w trakcie wykładów

c) Oprócz w/w literatury w trakcie zajęć przedstawiane są dodatkowe pozycje książkowe umożliwiające pogłębienie wiedzy np. dotyczącej platform składowania danych wielkoskalowych (ang. Big Data)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania są opisane w regulaminie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Piotr Bojaruniec, Maciej Grzenda, Elena Konetskaia, Grzegorz Ostrek, Elżbieta Sienkiewicz, Przemysław Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Elena Konetskaia, Michał Możdżonek, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec, Elżbieta Sienkiewicz, Przemysław Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Michał Kadlof, Michał Możdżonek, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec, Elżbieta Sienkiewicz, Michał Własnowolski, Przemysław Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Michał Kadlof, Grzegorz Ostrek, Ewa Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Aleksander Kosicki, Grzegorz Ostrek, Zofia Tojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Hassan Babiker, Maciej Grzenda, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Aleksander Kosicki, Jarosław Legierski, Ihor Mykhalevych, Grzegorz Ostrek, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Jarosław Legierski, Ihor Mykhalevych, Artur Nowakowski, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Jakub Abelski, Maciej Grzenda, Maciej Kachniarz, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Marcin Luckner, Artur Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)