Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie aplikacji WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0593
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji WWW
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat technologii stosowanych w tworzeniu aplikacji WWW oraz ich architektury.

Wymagania wstępne / przedmioty poprzedzające:

Projektowanie obiektowe

Pełny opis:

Wykład:

• Przygotowywanie dokumentów wg standardu HTML z uwzględnieniem formularzy i elementów multimedialnych

• Formatowanie dokumentów oraz projektowanie układu interfejsu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów CSS

• Programowanie aplikacji przeglądarkowych w języku JavaScript (obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika, timerów, dynamiczna modyfikacja wyglądu interfejsu)

• Sposoby przechowywania danych użytkownika w aplikacjach opartych o protokół HTTP

• Programowanie asynchroniczne i budowa aplikacji z wykorzystaniem języka JavaScript oraz komponentów serwerowych

Laboratorium:

• Przygotowywanie dokumentów wg standardu HTML z uwzględnieniem formularzy i elementów multimedialnych

• Formatowanie dokumentów oraz projektowanie układu interfejsu z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylów CSS

• Programowanie aplikacji przeglądarkowych w języku JavaScript (obsługa zdarzeń interfejsu użytkownika, timerów, dynamiczna modyfikacja wyglądu interfejsu)

• Sposoby przechowywania danych użytkownika w aplikacjach opartych o protokół HTTP

• Programowanie asynchroniczne i budowa aplikacji z wykorzystaniem języka JavaScript oraz komponentów serwerowych

Literatura:

1. Specyfikacje standardów W3ORG

2. Specyfikacja .NET WebForms

3. Specyfikacja protokołu http

4. MS Visual Studio

Metody i kryteria oceniania:

Do zdobycia podczas zadań praktycznych jest 100 punktów a podczas krótkich sprawdzianów teoretycznych można zdobyć 10 dodatkowych punktów.

Podział punktów pomiędzy poszczególne zadania praktyczne kształtuje się następująco:

- 25 punktów zadanie z zakresu HTML i CSS

- 25 punktów zadanie z zakresu JavaScript

- 25 punktów zadanie z zakresu podstaw programowania aplikacji webowych po stronie serwera

- 25 punktów zadanie z zakresu budowy aplikacji wykorzystujących programowanie asynchroniczne po stronie przeglądarki

Skala ocen kształtuje się następująco:

- 50 punktów i mniej: 2.0

- 51 – 60 punktów: 3.0

- 61 – 70 punktów: 3.5

- 71 – 80 punktów: 4.0

- 81 – 90 punktów: 4.5

- 91 punktów i więcej: 5.0

Ponadto do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zdobycie minimum 15 punktów z zadania z zakresu podstaw programowania aplikacji webowych po stronie serwera.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Okulewicz, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Maciej Bednarz, Jan Karwowski, Wojciech Kowalik, Michał Okulewicz, Joanna Porter-Sobieraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Okulewicz, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Michał Okulewicz, Piotr Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda, Michał Okulewicz
Prowadzący grup: Jan Karwowski, Michał Okulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Michał Okulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Grzenda
Prowadzący grup: Maciej Grzenda, Michał Okulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)