Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of Nuclear Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1130-PONPE-MSA-1008
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elements of Nuclear Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty obieralne PE
Przedmioty obowiązkowe NPE 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kod wydziałowy:

ML.ANS664

Liczba godzin zajęć praktycznych:

Classes: 15h

Laboratories: 15h


Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Lecture: 30h

Preparation for exams: 15h

Consultations: 5h

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

1. To acquaint the student with the microscopic structure of matter.

2. Presentation of the structure and properties of atomic nuclei and basic nuclear models.

3. Presentation of the properties of nuclear forces.

4. To acquaint the student with particle detection and acceleration methods.

5. To acquaint students with the fundamentals of radioactivity.

6. To acquaint the student with nuclear reactions, in particular with the process of fission and fusion.

Pełny opis:

LECTURE & CLASSES

1--- Structure of matter, elementary particles. Fundamental interactions. Typical length and energy

2---Structure of atomic nucleus. Sizes and masses. Nuclear chart. Range of stability of atomic nuclei.

3---Binding energy of a nucleus.Separation energies. Valley of stability.Decay channels. Magic numbers.

4---Excitation modes of atomic nuclei.Total and differential cross section.

5---Properties of nuclear interaction. Deuteron properties.

6---Nuclear models: liquid drop model, independent particle model (shell model), collective models.

7--- Accelerators, detectors, interaction of particles with medium.

8--- Radioactivity. Law of radioactive decay. Nuclear transmutation. Decay chains.

9--- Decay channels: alpha, beta, gamma, fission.

10--- Nuclear reactions. Models of nuclear reactions.

11--- Spontaneous and induced fission. Chain reaction.

12--- Neutron physics. Interaction of neutrons with matter.

13--- Thermonuclear synthesis. Synthesis of light elements in stars, supernova explosion, r-process.

14--- Thermonuclear synthesis on Earth: methods and problems.

15---Challenges for contemporary nuclear physics. Recent experiments.

LABORATORIES (5 meetings, 15h in total)

1. The organizational meeting - 1h

2. Gamma spectroscopy and neutron activation analysis - 4h

3. Dosimetry of ionizing radiation - 4h

4. Compton scattering, - 3h

5. Absorption of alpha radiation - 3h

Literatura:

1. J-l. Basdevant, J. Rich, M. Spiro, Fundamentals in Nuclear Physics. From Nuclear Structure to Cosmology, Springer [e-book] (I strongly recommend this one )

2. B. Povh, K. Rith, C. Scholz, F. Zetsche, Particles and Nuclei. An Introduction to the Physical Concepts, Springer

3. N. Takigawa , K. Washiyama, Fundamentals of Nuclear Physics, Springer [e-book]

4. Y. Jana, An introduction to nuclear physics, New Delhi: Alpha Science International Ltd [e-book]

OTHER

5. W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, An introduction to Nuclear Physics, Cambridge Univ. Press

6. K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, Inst. Of Phys. Publ.

7. Yung-Kuo Lim, Problems and Solutions on Atomic, Nuclear and Particle Physics , World Scientific

Metody i kryteria oceniania:

1) Completion of laboratory exercises requires passing all

four labs and passing two tests.

2) The final grade is determined according to the formula: 1/3 * K1 + 1/3 * K2 + 1/3 L.

where K1, K2 are grades from tests (letures & classes)

and L is the total grade from laboratories.

Schedule for tests:

-- K1: meeting #8

-- K2: meeting #15

Tests contains of 9 questions. Grade is assign according rule:

[number of correct answers]⇒[grade]

9⇒5.0, 8⇒4.5, 7⇒4.0, 6⇒3.5, 5⇒3.0, 4 and less⇒fail.

The test contains both theory question (lecture) and algebraic problems (classes).

Grading of the laboratory part includes:

a) Four short tests (T) at the beginning of each lab. meeting. A test

covers the topic of a given exercise and is graded from 0 to 2 points.

b) Evaluation of student work (W) during each exercise (from 0 to 3

points for each meeting)

c) Report (R) on the "Gamma spectroscopy and neutron activation

analysis" lab results, graded from 0 to 5 points.

The final result of the laboratory part is then calculated as

(T1+T2+T3+T4 + W1+W2+W3+W4 + R)/5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Daniel Kikoła, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Kikoła
Prowadzący grup: Rihan Haque
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)