Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w JAVA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBIBM-ISP-PJAVA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w JAVA
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

PJAVA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej znajomości zasad programowania obiektowego oraz umiejętność programowania w Javie w zakresie podstawowych metod przetwarzania obrazów.

Pełny opis:


Treść wykładu


Cechy programowania obiektowego: definiowalność typów - klasy i obiekty, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. Elementy klas: pola, konstruktory, metody i funkcje statyczne. Język Java: Maszyna wirtualna. Aplety i aplikacje (programy lokalne). Moduły i pakiety. Składnia języka Java: typy proste. instrukcje sterujące i operatory. Klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy. Typy kopertowe. Operacje wejścia / wyjścia: Pojęcie strumieni wejścia / wyjścia. Wbudowane pakiety klas do obsługi strumieni i ich powiązanie z systemem plików. Wyjątki i ich obsługa: Przechwytywanie, deklarowanie i konstruowanie wyjątków. Zastosowanie do obsługi błędów i sterowania programami obiektowymi. Interfejs użytkownika: Modele obsługi zdarzeń. Delegowana obsługa zdarzeń. Zastosowanie obiektowych, platformowo niezależnych bibliotek języka Java do konstruowania interfejsu użytkownika. Swing, JavaFX. Programowanie rozproszone: Obiektowe programowanie rozproszone z wykorzystaniem wątków. Zasady konstruowania złożonych programów obiektowo zorientowanych.


Zakres projektu

 1. Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym dla języka Java. Edytor, debuger, monitor zmiennych. Tworzenie projektu. Konfiguracja ImageJ w NetBeans.
 2. Klasy, pola, metody - deklarowanie. Aplikacje i aplety – wymagania formalne i dostęp do zasobów lokalnych komputera.
 3. Obiektowa realizacja obsługi okien, myszy i klawiatury. Analiza modelu obsługi zdarzeń.
 4. Komponenty graficznego interfejsu użytkownika: przyciski, listy wyboru, drzewo. Biblioteki AWT i Swing. JavaFX. Obsługa wyświetlania obrazów i dzwięku.
 5. Wybór tematu projektu i jego realizacja realizacja.


Przykładowe tematy projektów z zakresu przetwarzania obrazów:

 1. Aplikacja do podstawowych operacji na obrazach (negatyw obrazu, konwersja do odcieni szarości, operacje na histogramie, zmiana jasności).
 2. Implementacja i porównanie metod detekcji krawędzi.
 3. Transformata Hough'a.
 4. Metody odszumiania obrazu.
 5. Porównanie metod kompresji obrazów (kompresja stratna i bezstratna).
 6. Znaki wodne w obrazach cyfrowych.
 7. Segmentacja metodą rozrostu regionów.
 8. Operacje morfologiczne na obrazach binarnych.
 9. Obrót i skalowanie obrazu z użyciem różnych metod interpolacji.
 10. Filtracja adaptacyjna obrazów.
 11. Wykrywanie punktów charakterystycznych twarzy.
Literatura:

 1. Steve Potts: Java w zadaniach, Robomatic, Wrocław 2000.
 2. Bruce Eckel: Thinking in Java, Helion, Gliwice 2000.
 3. Jan Bielecki: Java po C++, Intersoftland, Warszawa 1996.
 4. Mark Haidekker: Advanced biomedical image analysis, Wiley, 2011.
 5. W. Malina, M. Smiatacz: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Exit, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Gorbenko
Prowadzący grup: Iryna Gorbenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Gorbenko
Prowadzący grup: Iryna Gorbenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.