Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomateriały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-BIOMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomateriały
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej
Grupy: ( Biomechanika )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

BIOMA

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z materiałami metalicznymi, ceramicznymi i polimerowymi stosowanymi w medycynie oraz metodami kształtowania ich biozgodności i aktywności biologicznej. Umiejętność doboru materiałów na konstrukcje implantów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z materiałami metalicznymi, ceramicznymi i polimerowymi stosowanymi w medycynie oraz metodami kształtowania ich biozgodności i aktywności biologicznej.
Umiejętność doboru materiałów na konstrukcje implantów.


Treść wykładu
Wstęp (4h)

 • Definicja nowoczesnych biomateriałów, charakterystyka materiałów
  stosowanych w medycynie

Biomateriały metaliczne (12h)

 • Charakterystyka właściwości biomateriałów metalicznych (stale
  austenityczne, tytan i jego stopy, stopy na osnowie kobaltu, stopy z
  pamięcią kształtu). Korozja implantów metalicznych w środowisku tkanek
  i płynów ustrojowych. Biotolerancja biomateriałów metalicznych. Metody
  inżynierii powierzchni stosowane w wytwarzaniu biomateriałów o
  kontrolowanej biozgodności i aktywności biologicznej. Przykłady
  zastosowań.

Biomateriały ceramiczne. (4h)

 • Hydroksyapatyt i fosforany wapnia. Ceramika tlenkowa. Cementy
  kostne. Bioaktywne szkła. Przykłady zastosowań.


Biomateriały polimerowe (4h)

 • Rodzaje polimerów stosowanych w medycynie. Polimery
  bioresorbowalne i biodegradowalne. Wpływ środowiska biologicznego na
  implanty polimerowe. Kompozyty polimerowe.

Biomateriały węglowe i kompozytowe (4h)

 • Właściwości materiałów węglowych. Kompozyty wzmacniane włóknem
  węglowym. Kompozyty węgiel - węgiel. Kompozyty włókno węglowe -
  polimer.

Badania in vitro i in vivo biomateriałów (2h)

 • Reakcje komórek z powierzchnią biomateriałów.Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-MATRMateriałoznawstwo
Zalecany1114B-IBxxx-ISP-MATRMateriałoznawstwo

Literatura:

  1. J.Marciniak, Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
   2002

  2. T. Wierzchoń, E. Czarnowska, D. Krupa Inżynieria powierzchni w
   wytwarzaniu biomateriałów tytanowych; Politechnika Warszawska 2004

  3. A.Ślósarczyk, Bioceramika hydroksyapatytowa, Polskie Towarzystwo
   Ceramiczne, Kraków 1997

  4. St. Błażewicz, L. Stoch, Biomateriały, tom 4, Oficyna Wydawnicza
   "Exit", Warszawa 2003

  5. D.M.Brunette, P.Tengvall et al., Titanium in Medicine, Springer
   Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2001

  6. J.E.Elling, S.P.Lyngstadaas, Bio-implant Interface, CRE Press,
   Boca Raton, London, New York, 2003

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia weryfikowane będą na podstawie wyników kolokwium pisemnego na końcowych zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe składa się z kilku szczegółowych zagadnień tematycznych. W warunkach realizacji zajęć w systemie zdalnym wykorzystana będzie platforma internetowa MS Teams. Kolokwium zaliczeniowe w trybie zdalnym polegać będzie na przesłaniu do studentów kilku zadań związanych ściśle z tematyką wykładów ze zdefiniowanym czasem na ich opracowanie. Oceny przekazywane będą studentom poprzez wpis w systemie USOS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie min. 50% punktów z możliwych do uzyskania. Punkty te przekładają się na ocenę końcową zgodnie z określonym przed kolokwium ich obliczaniem. O ocenie końcowej decyduje uzyskana sumaryczna liczba punktów.

Możliwość poprawy uzyskanych wyników (jedno kolokwium w formie pisemnej ) realizowana będzie w uzgodnionym ze studentami terminie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wierzchoń
Prowadzący grup: Tadeusz Wierzchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)