Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola jakości urządzeń diagnostycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-KJUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola jakości urządzeń diagnostycznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Aparatura medyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna - Przedmioty Obieralne - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

KJUD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną: podstawa prawna zagadnienia, zalecenia i regulacje krajowe oraz międzynarodowe, a także niezbędne wyposażenie wraz z aspektami praktycznymi wykonywania testów kontroli jakości urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące do celów diagnostycznych. W szczególności zostaną przedstawione zasady wykonywania testów (akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych) wraz z wykorzystywana w tym celu aparaturą dla:

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną: podstawa prawna zagadnienia, zalecenia i regulacje krajowe oraz międzynarodowe, a także niezbędne wyposażenie wraz z aspektami praktycznymi wykonywania testów kontroli jakości urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące do celów diagnostycznych. W szczególności zostaną przedstawione zasady wykonywania testów (akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych) wraz z wykorzystywana w tym celu aparaturą dla:

Treść wykładu

 • Rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej:


- radiografia ogólna

- stomatologia

- fluoroskopia

- angiografia

- mammografia

- tomografia komputerowa

- tomografia konwencjonalna

- densytometria kostna


 • Medycyny nuklearnej:

- miernik aktywności bezwzględnej

- planarne kamery scyntylacyjne

- rotacyjne kamery scyntylacyjne

- pozytonowa tomografia emisyjna


Zakres laboratorium
W ramach laboratorium przedstawione zostaną: praktyczne sposoby
wykonywania testów kontroli jakości dla radiografii ogólnej i
fluoroskopii oraz wykorzystywane wyposażenie do przeprowadzania testów
dla: stomatologii, mammografii, tomografii komputerowej.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

 • aparat RTG z torem wizyjnym - zapoznanie z budową i obsługą

 • testy podstawowe - radiografia ogólna:

- geometria

- powtarzalność ekspozycji/dawki

- rozdzielczość przestrzenna

- kratka przeciwrozproszeniowa

- system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)

- warunki oceny zdjęć rentgenowskich

 • testy specjalistyczne - radiografia ogólna:

- wysokie napięcie

- czas ekspozycji

- warstwa półchłonna

- wydajność lampy RTG

- wielkość ogniska

- geometria wiązki promieniowania X

- oświetlenie pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego

- kratka przeciwrozproszeniowa

- system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)

- warunki oceny zdjęć rentgenowskich

 • wyznaczanie charakterystyki błon RTG

 • wyposażenie do przeprowadzania testów w stomatologii, mammografii oraz tomografii komputerowej


Uwaga

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w Laboratorium Aparatury
Rentgenowskiej Dozymetrii i Nanodozymetrii (LARDiN; pomieszczenie nr 43
- pracownia rentgenowska) na Wydziale Mechatroniki, a podczas zajęć
wykorzystywany jest aparat rentgenowski oraz jednostkowa specjalizowana
aparatura laboratoryjna, dlatego ze względu na przepisy ochrony
radiologicznej i zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia zajęć wymagane
jest zmniejszenie liczebności zespołów do 6-ciu osób.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-ELEIM-ISP-RNRadiologia z nukleoniką

Literatura:

  1. Golnik N. Radiologia, materiały do wykładu specjalizacyjnego
   studiów pierwszego stopnia kierunku Mechatroniki

  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
   zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
   promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
   medycznej. Dz.U. 2015 r. poz. 2040

  3. Polskie Towarzystwo badań radiacyjnych: Testy kontroli jakości
   konwencjonalnych aparatów rentgenowskich wyposażonych w tor wizyjny.
   Zeszyty metodyczne, Zeszyt nr 2, Warszawa 2004

  4. Polskie Towarzystwo badań radiacyjnych: Testy kontroli aparatów
   rentgenowskich tomografii komputerowej. Zeszyty metodyczne, Zeszyt nr
   2, Warszawa 2004

  5. Stanowisko Sekcji Fizyki przy Polskim Towarzystwie Medycyny
   Nuklearnej w sprawie zalecanych rodzajów, sposobu przeprowadzania oraz
   częstości procedur kontrolnych aparatury używanej przez pracownie
   medycyny nuklearnej: http://www.ptmn.pl/sekcjafizyk/testy_20062013.pdf

  6. American Association of Physicists in Medicine, AAPM (1995)
   Report No. 52: Quantitation of SPECT performance. American Institute of
   Physics, New York

  7. International Atomic Energy Agency, IAEA (2009) Human Health
   Series No. 1: Quality assurance for PET and PET/CT systems,
   International Atomic Energy Agency, Vienna

  8. International Atomic Energy Agency, IAEA (2009) Quality assurance
   for SPECT systems. Human Health Series No. 6. International Atomic
   Energy Agency, Vienna

  9. National Electrical Manufacturers Association, NEMA (2001, 2007)
   Standards Publication NU 1: Performance Measurements of Scintillation
   Cameras. NEMA, Rosslyn, VA

  10. National Electrical Manufacturers Association, NEMA (1994, 2001,
   2007, 2012) Standard Publication NU 2: Performance measurements of
   positron emission tomographs. NEMA, Rosslyn, VA

  11. International Electrotechnical Commission, IEC (1998, 2008, 2013)
   Radionuclide Imaging Devices ? Characteristics and Test Conditions -
   Part 1: Positron Emission Tomographs, IEC 61675-1, IEC, Geneva

  12. International Electrotechnical Commission, IEC (2005) Nuclear
   medicine instrumentation ? Routine tests ? Part 3: Positron emission
   tomographs, IEC/TR 61948, IEC, Geneva

  13. E. Busemann Sokole, A. Płachcínska, A. Britten, EANM Physics
   Committee: Acceptance testing for nuclear medicine instrumentation, Eur
   J Nucl Med Mol Imaging, 37(3), 2010, 672?681.

  14. EANM Physics Committee, E. Busemann Sokole, A. Płachcínska, A.
   Britten, EANM Working Group on Nuclear Medicine Instrumentation Quality
   Control, M. Lyra Georgosopoulou, W. Tindale, R. Klett: Routine quality
   control recommendations for nuclear medicine instrumentation, Eur J
   Nucl Med Mol Imaging, 37(7), 2010, 662?671.

  15. Tomaszuk M, Kabat D, Lenda-Tracz W. Przegląd zaleceń dotyczących
   kontroli jakości systemów PET - kierunek zmian. Inżynier i Fizyk
   Medyczny, 4(3), 2015, 123-132.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Sandra Lepak-Kuc, Maciej Maciak, Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tulik
Prowadzący grup: Piotr Tulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.