Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-MATR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej
Grupy: ( Mechanika i wytrzymałość materiałów )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MATR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Treść wykładu

 • Podstawy krystalografii - Klasyfikacja ciał stałych pod względem ich budowy - struktury. Podstawy opisu budowy ciał krystalicznych (4h).

 • Struktura materiałów. Poziomy rozpatrywania struktury, mikrostruktura, możliwości kształtowania struktury. Badania struktury(4h).

 • Właściwości materiałów. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Poziomy struktury odpowiedzialne za właściwości materiałów. Metody badania właściwości materiałów (4h).

 • Zależność między strukturą a właściwościami materiałów. Rola różnych grup materiałów w technice. Główne czynniki wpływające na zastosowania poszczególnych materiałów. Podstawowe zasady doboru materiałów do różnych zastosowań(4h).

 • Klasyfikacja materiałów. Metale i ich stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, kompozyty. Charakterystyka podstawowych grup tworzyw metalicznych. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramicznych. Kompozyty o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej. Materiały amorficzne, mono- i poli-krystaliczne. Materiały nanokrystaliczne. Materiały z gradientem struktury. Warstwy i powłoki. Układy zdyspergowane(4h).

 • Technologie materiałowe. Odlewanie. Obróbka ubytkowa. Przeróbka plastyczna. Przegląd współczesnych technik wytwarzania. Łączenie materiałów. Inżynieria powierzchni(4h).

 • Zastosowanie materiałów w medycynie i inżynierii biomedycznej. Implanty. Sztuczne narządy. Inżynieria tkankowa. Wymagania stawiane materiałom stosowanym w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz metody oceny ich właściwości(4h).

Literatura:

  1. M.W. Grabski, J.A. Kozubowski Inżynieria Materiałowa: geneza, istota, perspektywy. Oficyna Wydawnicza PW 2003,

  2. S. Prowans, Struktura stopów, - PWN 2000;
  3. Metaloznawstwo, pod red. F.Stauba, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1994;

  4. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT 1996;

  5. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały Inżynierskie, Tom 1 i 2, WNT 1996.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.