Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-MATRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo - laboratorium
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej
Grupy: ( Mechanika i wytrzymałość materiałów )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MATRL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zilustrowanie studentom głównych zagadnień dotyczących materiałów jak również zasad ich doboru do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości i przez to utrwalenie wiedzy nabytej na wykładach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zilustrowanie studentom głównych zagadnień dotyczących materiałów jak również zasad ich doboru do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości i przez to utrwalenie wiedzy nabytej na wykładach.

Zakres laboratorium

 1. Budowa ciał krystalicznych. Zapoznanie studentów z podstawami opisu budowy ciał krystalicznych. (2h).

 2. Badania metalograficzne, typowe struktury metalograficzne. Zapoznanie studentów z potrzebami i korzyściami stosowania badań metalograficznych i rozpoznawania typowych struktur stopów metalicznych. (2h)

 3. Badania makroskopowe. Samodzielne wykonanie próby Baumanna, głębokiego trawienia połączenia spawanego oraz jakościowe ocenianie przyczyn zniszczenia wybranych elementów konstrukcji stalowych. (2h)

 4. Metody badania właściwości materiałów. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami określania właściwości mechanicznych i fizycznych różnych grup materiałów. (2h)

 5. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja. Określenie temperatury rekrystalizacji stopów różniących się wielkością odkształcenia plastycznego na podstawie pomiarów twardości. Ocena stopnia rekrystalizacji materiału na podstawie obserwacji mikrostruktur. (2h)

 6. Struktura i właściwości stopów metali kolorowych. Obserwacja, opis i identyfikacja typowych struktur miedzi i aluminium oraz ich stopów w ramach zadań indywidualnych. (2h)

 7. Wybrane zagadnienia z inżynierii powierzchni. Obserwacje w mikroskopie próbek po obróbce powierzchniowej, identyfikacja charakterystyczne elementy struktury warstw. Obserwacja budowy i zawartości składników w poszczególnych strefach warstw. (4h)

 8. Badania struktury oraz właściwości fizycznych bioceramiki Al2O3. Samodzielne wykonanie próbki porowatej ceramiki Al2O3 oraz obserwacja przy użyciu mikroskopii świetlnej mikrostruktury oraz wyznaczenie gęstości piknometrycznej (helowej), porowatości, powierzchni właściwej, rozkładu porów, twardości i wytrzymałości na ściskanie spieków. (4h)

 9. Materiały polimerowe w medycynie. Zapoznanie studentów z różnymi grupami materiałów polimerowych w kontekście ich zastosowań w medycynie. (4h)

 10. Degradacja materiałów polimerowych. Zapoznanie studentów z metodami oceny degradacji materiałów polimerowych w kontekście ich zastosowań w medycynie. (4h)

 11. Podsumowanie ćwiczeń. Konwersatorium podsumowujące zdobytą wiedzę w oparciu o ekspertyzę materiałową. (2h)Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114B-IBxxx-ISP-MATRMateriałoznawstwo
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-MATRMateriałoznawstwo

Literatura:

  1. M.W. Grabski, J.A. Kozubowski Inżynieria Materiałowa: geneza, istota, perspektywy. Oficyna Wydawnicza PW 2003,

  2. S. Prowans, Struktura stopów, - PWN 2000; Metaloznawstwo, pod red. F.Stauba, Śląskie Wydawnictwo Techniczne 1994;

  3. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT 1996;

  4. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały Inżynierskie, Tom 1 i 2, WNT 1996

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.