Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-PCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii
Jednostka: Wydział Chemiczny
Grupy: ( Chemia )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

PCH

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie budowy i przemian materii na poziomie mikro- i makroskopowym ze szczególnym uwzględnieniem teorii wiązań chemicznych. Zawiera zagadnienia dotyczące klasyfikacji pierwiastków i związków chemicznych, przegląd najważniejszych typów wiązań chemicznych w drobinach oraz przegląd wiązań i innych oddziaływań międzycząsteczkowych w układach makroskopowych. Obejmuje morfologię reakcji chemicznych oraz makroskopowe przemiany materii wraz z elementami opisu termodynamicznego. Zawiera przegląd struktur, właściwości i metod otrzymywania wybranych pierwiastków oraz ich najważniejszych związków, w szczególności połączeń tlenowych, związków węgla i związków z wodorem.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie budowy i przemian materii na poziomie mikro- i
makroskopowym ze szczególnym uwzględnieniem teorii wiązań chemicznych. Zawiera
zagadnienia dotyczące klasyfikacji pierwiastków i związków chemicznych, przegląd
najważniejszych typów wiązań chemicznych w drobinach oraz przegląd wiązań i innych
oddziaływań międzycząsteczkowych w układach makroskopowych. Obejmuje morfologię
reakcji chemicznych oraz makroskopowe przemiany materii wraz z elementami opisu
termodynamicznego. Zawiera przegląd struktur, właściwości i metod otrzymywania
wybranych pierwiastków oraz ich najważniejszych związków, w szczególności połączeń
tlenowych, związków węgla i związków z wodorem.


Treść wykładu

 1. Budowa materii -Układy mikro- i makroskopowe. Cząstki elementarne. Budowa jąder
  atomowych. Reakcje jądrowe. Elektrony w przestrzeni wokół jądra. Równanie
  Schrödingera - funkcje falowe. Budowa elektronowa atomu wodoru. Orbitale
  atomowe. (4 h)

 2. Układ okresowy pierwiastków - układ okresowy pierwiastków a budowa elektronowa
  rdzenia atomowego i powłok walencyjnych. Skale elektroujemności pierwiastków.
  Budowa elektronowa trwałych drobin jednordzeniowych. (4 h)

 3. Rodzaje wiązań i typy związków chemicznych - teoria orbitali molekularnych dla homo- i heterojądrowych cząsteczek dwuatomowych. Układy wielordzeniowe - metoda wiązań walencyjnych. Budowa związków kompleksowych. (4 h)

 4. Budowa układów makroskopowych - iły skupiające i rozpraszające w układach makroskopowych. Wiązanie jonowe i metaliczne. Typy oddziaływań
  międzycząsteczkowych, siły van der Waalsa, wiązanie wodorowe. (2 h)

 5. Charakterystyka stanów materii - Równowagi chemiczne i równowagi fazowe.

 6. Podstawowe pojęcia i relacje termodynamiki. Warunki równowagi termodynamicznej i zachodzenia procesów. Równowagi fazowe w czystych składnikach, równowagi chemiczne, równowaga osmotyczna. (4 h)

 7. Reakcje chemiczne - efinicje kwasów i zasad. Reakcje kwasowo-zasadowe i utleniania-redukcji. Właściwości roztworów, roztwory elektrolitów, przewodność, potencjały półogniw. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Izotermy adsorpcji.
  Reakcje katalityczne. (4 h)

 8. Wodór i jego związki. 2 h

 9. Związki tlenowe. 2 h

 10. Chemia węgl:.
  Klasyfikacja związków węgla, właściwości i reaktywność wybranych połączeń. 4 h

Literatura:

  1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1987, 2002.

  2. J.M. Sienko, A.R. Plane, Chemia - podstawy i własności, WNT Warszawa 1990.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dranka
Prowadzący grup: Maciej Dranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)