Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-PROM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka medycyny
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Podstawy inżynierii biomedycznej )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

PROM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień medycznych potrzebnych do projektowania, konstruowania i umiejętności poprawnej eksploatacji urządzeń elektromedycznych.

Pełny opis:

Treść wykładu

 • Wprowadzenie: pojęcie zdrowia i choroby. Człowiek chory. Godność człowieka (pacjenta, lekarza, inżyniera). Organizacja służby zdrowia. Specjalności lekarskie. Problemy etyczne w służbie zdrowia. Uwarunkowania etyczne i prawne związane z transplantacją i inżynierią genetyczną.
 • Higiena ogólna i szpitalna, Źródła i drogi infekcji. Dezynfekcja i sterylizacja. Antyseptyka i aseptyka. Uszkodzenia jatrogenne.
 • Diagnostyka: Badania podmiotowe i przedmiotowe (fizykalne i dodatkowe).
 • Leczenie: Metody - przyczynowe, objawowe, substytucyjne, paliatywne. Zapobieganie chorobom. Chirurgia ogólna i specjalistyczna.
 • Medycyna oparta na dowodach medycznych (Evidence based medicine).
 • Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego. Systemy kontroli jakości, akredytacja laboratoriów (pracowni).
 • Normy i standardy obowiązujące w inżynierii biomedycznej.

Zakres ćwiczeń

W czasie ćwiczeń audytoryjnych studenci będą prezentować wybrane działy medycyny koncentrując się na następujących zagadnieniach: historia specjalności, najbardziej rozpowszechnione choroby, stosowane metody diagnostyczne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń elektromedycznych.

Literatura:

 • G Pawlicki, "Podstawy inżynierii biomedycznej", OW PW, Warszawa 1995.
 • R.W. Gutt, "Propedeutyka Medycyny", PZWL, 1982.
 • R. Fenigsen, "Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji", Świat Książki, 2010.
 • W. Sylwanowicz, "Anatomia człowieka", PZWL, Warszawa 1977.
 • B. Jacobson, J. Webster, "Medicine and Clinical Engineering", Prentice – Hall, New-Jersey, USA, 1977.
 • P.C. Hayes, T.W. Mackay, "Vademecum Medycyny", ViaMedica, 1995.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Marcin Grzeczkowicz, Marcin Michnikowski, Marcel Młyńczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Marcel Młyńczak, Marek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Marcel Młyńczak, Marek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerard Cybulski
Prowadzący grup: Gerard Cybulski, Marcel Młyńczak, Marek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)