Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-TLBIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Aparatura medyczna-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna - Przedmioty Obieralne - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

TLBIO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Poznanie właściwości promieniowania lasera, jego oddziaływania na tkankę, nisko i wysokoenergetycznych metod terapii laserowej oraz optycznych metod obrazowania w diagnostyce biomedycznej z zastosowaniem propagacji światła w ośrodkach rozpraszających (metody sortowania fotonów, optoakustyka, optyczna tomografia koherencyjna).

Pełny opis:

Poznanie właściwości promieniowania lasera, jego oddziaływania na tkankę, nisko i wysokoenergetycznych metod terapii laserowej oraz optycznych metod obrazowania w diagnostyce biomedycznej z zastosowaniem propagacji światła w ośrodkach rozpraszających (metody sortowania fotonów, optoakustyka, optyczna tomografia koherencyjna).

Treść wykładu
1. Podstawy techniki laserowej. (3h)


 • Promieniowanie świetlne w medycynie - rys historyczny.
  Najważniejsze parametry charakteryzujące promieniowanie optyczne.
  Podstawy fizyczne działania lasera. Podstawowe klasyfikacje laserów.
  Przykładowe zastosowania w medycynie (w szczególności laserów
  półprzewodnikowych).

2. Oddziaływanie promieniowania z tkanką (2h)

 • Głębokość wnikania i absorpcja promieniowania dla wybranych
  tkanek w funkcji długości fali promieniowania. Mechanizmy oddziaływania
  promieniowania na tkankę (fotochemiczne, fototermiczne, fotojonizacyjne
  i elektromechaniczne). Dawkowanie promieniowania.
  Aparatura.

3. Wybrane zagadnienia terapii laserowej (3h)

 • Jednostki chorobowe do napromienienia laserem małej mocy.
  Leczenie laserami energetycznymi (w tym metoda PDT, gastroenterologia,
  rekanalizacja naczyń krwionośnych, okulistyka, choroby układu krążenia
  - angioplastyka, mioplastyka).

4. Nowe optyczne metody obrazowania w medycynie (2h)

 • Propagacja światła w ośrodku rozpraszającym. Metody sortowania
  (bramkowania) fotonów. Metoda LTPS (w świetle przechodzącym ze
  skanowaniem konfokalnym) i obrazowania z zastosowaniem bramki
  Kerra.

5. Opto(termo)akustyka (2h)

 • Przetwarzanie światła na ultradźwięki. Laserowe obrazowanie
  optoakustyczne. Zastosowania - badania z fantomami oraz badania
  patologiczne in vivo. Diagnozowanie nowotworów.

6. Optyczna tomografia koherencyjna (14h)

 • Detekcja ech optycznych z zastosowaniem zjawiska interferencji,
  implementacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Zastosowania w
  tkankach słabo rozpraszających: wysokorozdzielcze badania siatkówki i
  warstw podsiatkówkowych (diagnostyka retynopatii cukrzycowej,
  jaskry, torbielowego obrzęku plamki, starczego zwyrodnienia plamki);
  optymalizacja obrazowania z zastosowaniem optyki adaptacyjnej, różnych
  długości fali, światła spolaryzowanego (do wizualizacji struktur
  anizotropowych siatkówki i segmentacji siatkówkowego nabłonka
  barwnikowego), kompensacji dyspersji i aberracji soczewki ocznej;
  systemy ultraszybkiego obrazowania. Zastosowania w tkankach silnie
  rozpraszających: diagnozowanie układu żołądkowo-jelitowego, nowotworu
  pęcherza moczowego, miażdżycy tętnic wieńcowych, stanów zapalnych
  jajowodu, chrząstki z zapaleniem kostnostawowym, badania rozwoju
  morfologii embrionalnej, śródoperacyjny monitoring zabiegów
  mikrochirurgicznych, trójwymiarowe polaryzacyjne obrazowanie skóry
  ludzkiej oraz termicznie uszkodzonych tkanek. Polowa mikroskopia
  koherencyjna (obrazowanie z wyznaczaniem modulacji interferogramu
  dwuwiązkowego, systemy z zastosowaniem mikroskopu Linnika w paśmie
  długości fali promieniowania 800-1200 nm).Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-FI1Fizyka 1
Zalecany1114A-IBxxx-ISP-FI2Fizyka 2

Literatura:

Hamblin, Huang “Handbook of photomedicine”, CRC Press, 2020

Turchin, “Light and Laser Therapy: Clinical Procedures”, 2019

Jóźwicki „Technika laserowa i jej zastosowania”, OWPW, 2009

Efekty uczenia się:

Poznanie właściwości promieniowania lasera, jego oddziaływania na tkankę, nisko i wysokoenergetycznych metod terapii laserowej oraz optycznych metod obrazowania w diagnostyce biomedycznej z zastosowaniem propagacji światła w ośrodkach rozpraszających (metody sortowania fotonów, optoakustyka, optyczna tomografia koherencyjna).

Metody i kryteria oceniania:

2 x kolokwium

Warunek zaliczenia: suma punktów z dwóch kolokwiów > 50%

1 termin poprawkowy, na którym można poprawiać 1 kolokwium

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Krauze
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Krauze
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Krauze
Prowadzący grup: Wojciech Krauze, Piotr Zdańkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Krauze
Prowadzący grup: Wojciech Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Patorski
Prowadzący grup: Krzysztof Patorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.