Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria rehabilitacji ruchowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-MSP-IRR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rehabilitacji ruchowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

IRR

Liczba godzin zajęć praktycznych:

15

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z rozwiązaniami inżynierskimi aktualnie wykorzystywanymi w rehabilitacji ruchowej, będą w stanie sformułować założenia przy konstruowaniu urządzeń rehabilitacyjnych, a także będą potrafili dokonać porównania różnych metod rehabilitacji

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z rozwiązaniami inżynierskimi aktualnie wykorzystywanymi w rehabilitacji ruchowej, będą w stanie sformułować założenia przy konstruowaniu urządzeń rehabilitacyjnych, a także będą potrafili dokonać porównania różnych metod rehabilitacji

Treść wykładu

 • Wprowadzenie.

Systematyka inżynierii rehabilitacyjnej.

Problematyka wyposażenia ortopedycznego i ortotycznego oraz
usprawniania chorych z niedowładami i porażeniami kończyn dolnych lub
górnych, zabiegi fizykoterapeutyczne i terapia zajęciowa w leczeniu
usprawniającym. - 2 godz.

 • Urządzenia mechaniczne i mechaniczno-elektroniczne stosowane w
  rehabilitacji

Ortozy i protezy kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa, bioprotezy,
wózki inwalidzkie z napędem ręcznym i elektrycznym, inne pomoce
rehabilitacyjne. - 4 godz.

 • Wykorzystanie stymulacji elektrycznej w ehabilitacji.

Funkcjonalna stymulacja elektryczna, ortozy stymulacyjne kończyn
dolnych i górnych, urządzenia stymulacyjne narządów wewnętrznych
stosowane w rehabilitacji. - 4 godz.

 • Mechanoterapia.

Opatrunki unieruchamiające, wyciągi, aparaty rehabilitacyjne, obuwie
ortopedyczne. - 2 godz.

 • Analiza, ocena ruchu i chodu człowieka.

Problematyka analizy ruchu człowieka, urządzenia pomiarowe
wykorzystywane do pomiaru zakresu ruchów, optoelektroniczne systemy
pomiarowe, cykle i fazy ruchów manipulacyjnych i lokomocyjnych
człowieka, pomiar wydatku energetycznego podczas chodu w warunkach
normalnych i na chodniku ruchomym, ocena chodu u osób z zaburzeniami
funkcji lokomocyjnej. - 3 godz.Zakres laboratorium
 1. Urządzenia mechaniczne i mechaniczno-elektroniczne stosowane w
  rehabilitacji.Ortozy i protezy kończyn dolnych i górnych oraz
  kręgosłupa, analiza biomechaniczna i funkcjonalna, wózki inwalidzkie. -
  3 godz.

 2. Wykorzystanie stymulacji elektrycznej w
  rehabilitacji.Wykorzystanie stymulatorów uniwersalnych i sportowych -
  badanie parametrów elektrycznych. - 2 godz.

 3. Urządzenia do oceny postępów rehabilitacji i diagnostyczne. Metody
  oceny skuteczności kinezyterapii, elektroterapii oraz funkcjonalnej
  stymulacji w procesie rehabilitacji osób z różnymi porażeniami i
  niedowładami narządu ruchu. - 3 godz.

 4. Mechanoterapia. Wyciągi i aparaty rehabilitacyjne, obuwie
  ortopedyczne - analiza biomechaniczna. - 2 godz.

 5. Pomiar zakresów ruchu. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych
  wykorzystywanych w celu pomiaru zakresu ruchów w stawach kończyn oraz w
  obrębie (poszczególnych odcinków) kręgosłupa - 2 godz.

 6. Ocena ruchu i chodu człowieka. Pomiary parametrów ruchu na
  podstawie analizy obrazów uzyskiwanego z kamer wizyjnych,
  optoelektroniczne systemy pomiaru ruchu - 3 godz.

Literatura:

  1. J. Kiwerski: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

  2. I.M. Kowalski, R. Lewandowski: Rehabilitacja pediatryczna -
   wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Wojewódzkiego Szpitala
   Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn 2003

  3. Nałęcz M.: Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, tom
   5 Biomechanika, WKiŁ, Warszawa, 1990.

  4. Nałęcz M.: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, tom 5,
   Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, Wydawnictwo EXIT, 2004

  5. Paśniczek R.: Wybrane urządzenia wspomagające i
   fizykoterapeutyczne w rehabilitacji porażeń ośrodkowego układu
   nerwowego i amputacjach kończyn, Oficyna Wydawnicza PW., 1997.

Metody i kryteria oceniania:

 1. Wykład - 1 kolokwium zaliczające w trakcie wykładu

 2. Laboratorium - Łączna ocena za aktywność na zajęciach,
  przygotowanie do zajęć (kolokwia sprawdzające) i sprawozdania z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz, Krzysztof Wildner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz, Krzysztof Wildner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kwacz
Prowadzący grup: Monika Kwacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.