Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektroniczna aparatura medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114B-IBxxx-ISP-EAMEB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczna aparatura medyczna
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Obrazowanie medyczne i aparatura medyczna )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Aparatura Medyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

EAMEB

Numer wersji:

2

Pełny opis:


Treść wykładu


Sygnały biologiczne, ich pochodzenie i właściwości. Metody i urządzenia do pomiaru i rejestracji. Elektrody do odbioru sygnałów bioelektrycznych. Przetworniki (sensory) sygnałów biologicznych. Wzmacniacze sygnałów bioelektrycznych. Wzmacniacze specjalne - pomiarowe, z barierą izolacyjną, z przetwarzaniem i in. Metody eliminacji zakłóceń. Omówienie torów sygnałowych urządzeń do odbioru wybranych sygnałow bioelektrycznych (np. EKG, EEG itp). Omówienie torów sygnałowych urządzeń do odbioru wybranych sygnałow biomagnetycznych (np. EMG). Magnetometry atomowe. Urządzenia do inwazyjnych i nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia. Metoda Penaza. Przepływomierze ultradźwiękowe, laserowe, elektromagnetyczne. Kardiotokograf. Mierniki przepływu oparte na metodach Ficka, rozcieńczenia wskaźnika i inne. Metoda impedancyjna. Spektrometria. Spirometry. Mierniki prężności O2, mierniki saturacji tlenowej, pulsoksymetry, kapnometry. Urządzenia do badania, wspomagania i protezowania słuchu. Aparaty do pomiaru ostrości wzroku, ciśnienia śródgałkowego i pola widzenia. Urządzenia do elektrografii ENG, ERG i badań potencjałów wywołanych. Telemetria i systemy „home monitoring”. Kardiowertery serca, stymulatory mięśni i nerwów, kardiostymulatory, defibrylatory. Laserowa aparatura diagnostyczna, terapeutyczna, chirurgiczna. Diatermia krótko-, mikrofalowa oraz ultradźwiękowa. Urządzenia kriogeniczne. Respiratory, natleniacze, dializatory. Pompy z cewnikiem balonowym wewnątrzaortalnym, sztuczne serce (LVAD, TAH), pompy turbinowe zewnętrzne i wewnątrzsercowe, sztuczne płuco serce (pompa perystaltyczna). Urządzenia do hipo- i hipertermii. Litotrypter i inne zastosowania fal uderzeniowych. Budowa zasilaczy, bariery izolacyjne. Normy bezpieczeństwa. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń medycznych. Podstawowe funkcje ośrodka intensywnej opieki medycznej (OIOM). Wymagania stawiane OIOM pod względem aparatury. Monitorowanie przyłóżkowe i centralne. Monitory EKG, algorytmy pomiaru częstości serca oraz analizy zaburzeń rytmu serca. Monitory: ciśnienia krwi, oddechu, temperatury, objętości skurczowej i minutowej serca, saturacji tlenowej, pH i pCO2 krwi oraz zawartości O2 i CO2 w gazach oddechowych. Systemy nadzoru szpitalnego ogólnego i systemy specjalistyczne: kardiologiczny, neurologiczny, okołoporodowy, śródoperacyjny i pooperacyjny.


Sztuczne pluco-serce, nerka, trzustka, wątroba. Sztuczne tkanki i krew. Biozgodność, zagadnienia immunologii i hematologii w sztucznych narządach.


Zakres laboratorium


Laboratorium obejmuje 10 ćwiczeń po 3 godziny, w ramach których studenci wykonują pomiary wybranych układów elektronicznych stosowanych w aparaturze biomedycznej oraz pomiary wybranych systemów i aparatów elektromedycznych (np. elektrokardiograf, reometr, stymulator, przepływomierz dopplerowski, pulsooksymetr, kapnograf, respirator, elektroencefalograf, badanie LVAD, badanie magnetometru atomowego, badanie bezpieczeństwa elektrycznego).

Literatura:

  1. Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, WKiŁ, Warszawa, 1990.
  2. Zajt T. Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, 2001, W. Gdańskie.
  3. Nowakowski A., Kaczmarek M., Rumiński J., Hryciuk M., Postępy Termografii, 2001, W. Gdańskie.
  4. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz) t. 2 Biopomiary, EXIT Warszawa 2001.
  5. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz), Sztuczne narządy t. 3, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
  6. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (red. M. Nałęcz), Biosystemy t. 1, Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
  7. Pałko T.: Ośrodek intensywnego nadzoru szpitalnego,Elektronika medyczna (red. J. Keller), rozdz. 9. WKiŁ, Warszawa 1972.
  8. Northrop R.: Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004.
  9. Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp. Columbus 1990.
  10. Webster J. G.: Medical instrumentation -application and design. John Wiley and Sons.Inc. New York 1995.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Cygan, Tadeusz Pałko
Prowadzący grup: Szymon Cygan, Marcel Młyńczak, Tadeusz Pałko, Kazimierz Pęczalski, Krzysztof Wildner, Michał Władziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kałużyński, Tadeusz Pałko, Jakub Żmigrodzki
Prowadzący grup: Szymon Cygan, Krzysztof Kałużyński, Marcel Młyńczak, Tadeusz Pałko, Kazimierz Pęczalski, Krzysztof Wildner, Michał Władziński, Jakub Żmigrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.