Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114B-IBxxx-ISP-MATR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Inżynierii Materiałowej
Grupy: ( Mechanika i wytrzymałość materiałów )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

MATR

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi materiałów oraz związaną z tym terminologią oraz z zasadami doboru materiałów do zastosowań biomedycznych pod kątem kształtowania ich struktury i właściwości.

Treść wykładu

  • Podstawy krystalografii - Klasyfikacja ciał stałych pod względem ich budowy - struktury. Podstawy opisu budowy ciał krystalicznych (4h).

  • Struktura materiałów. Poziomy rozpatrywania struktury, mikrostruktura, możliwości kształtowania struktury. Badania struktury(4h).

  • Właściwości materiałów. Właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. Poziomy struktury odpowiedzialne za właściwości materiałów. Metody badania właściwości materiałów (4h).

  • Zależność między strukturą a właściwościami materiałów. Rola różnych grup materiałów w technice. Główne czynniki wpływające na zastosowania poszczególnych materiałów. Podstawowe zasady doboru materiałów do różnych zastosowań(4h).

  • Klasyfikacja materiałów. Metale i ich stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, kompozyty. Charakterystyka podstawowych grup tworzyw metalicznych. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramicznych. Kompozyty o osnowie polimerowej, metalicznej i ceramicznej. Materiały amorficzne, mono- i poli-krystaliczne. Materiały nanokrystaliczne. Materiały z gradientem struktury. Warstwy i powłoki. Układy zdyspergowane(4h).

  • Technologie materiałowe. Odlewanie. Obróbka ubytkowa. Przeróbka plastyczna. Przegląd współczesnych technik wytwarzania. Łączenie materiałów. Inżynieria powierzchni(4h).

  • Zastosowanie materiałów w medycynie i inżynierii biomedycznej. Implanty. Sztuczne narządy. Inżynieria tkankowa. Wymagania stawiane materiałom stosowanym w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz metody oceny ich właściwości(4h).

Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem technik emisji głosu i dykcji

Literatura:

1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa WNT, 2017

2. J. W. Wyrzykowski, E. Pleszakow, J. Sieniawski: Odkształcanie i pękanie metali WNT, Warszawa 1999

3. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo WNT, 2002

4. Skrzypek S. J., Przybyłowicz K.: Inżynieria metali i technologie materiałowe WNT, Warszawa 2019

5. Przybyłowicz K.: Nowoczesne metaloznawstwo WN Akapit, 2012

6. Ashby M. F., Jones R. H.: Materiały inżynierskie – cz. I i II. WNT, Warszawa 1995

7. Olszyna A. R.: Twardość a kruchość tworzyw ceramicznych Oficyna WPW, 2012

8. Ehrenstein G. W., Brocka-Krzemińska Ż. Materiały polimerowe. Struktura, właściwości zastosowanie PWN, 2016

9. Boczkowska A., Krzesiński G. Kompozyty i techniki ich wytwarzania Oficyna WPW, 2016

10. Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak Inżynieria biomedyczna podstawy i zastosowania Tom 4 Biomateriały. Wydawnictwo Exit 2017.

11. Henryk Leda Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012

12. Beata Świeczko-Żurek Biomateriały. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2009

13. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Zielińskiego Innowacyjne technologie kształtowania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomedycznych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2018

14. Jan Marciniak: Inżynieria biomateriałów, Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2009

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Adamczyk-Cieślak
Prowadzący grup: Bogusława Adamczyk-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej
109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusława Adamczyk-Cieślak
Prowadzący grup: Bogusława Adamczyk-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Mizera
Prowadzący grup: Jarosław Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

109000 - Wydział Inżynierii Materiałowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.