Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theory of Machines and Automatic Control

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1150-00000-ISA-0204 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Theory of Machines and Automatic Control
Jednostka: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://myinventions.pl/lectures/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

After completion of the course student should have acquired:

- basic knowledge of planar mechanisms, machine dynamics and control theory,

- ability to describe kinematic and dynamic properties of planar mechanisms and simple machines,

- ability to prepare time and frequency characteristics of simple elements and control systems,

- ability to use stability criteria.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Classification of kinematic pairs. Structural formula. Overconstraints. Four-bar chain. Examples.

2. Planar mechanisms and their classification. Methods of determining velocities and accelerations in planar mechanisms.

3. Velocity and acceleration schemes in mechanisms, incl. Coriolis acceleration. Four-bar linkage. Grashof’s conditions.

4. Analytical methods for determining velocities and accelerations in plane mechanisms.

5. Cam mechanisms. Methods for determining velocities and accelerations.

6. Synthesis of cam mechanisms. Kinematics of Cardan mechanism.

7. Dynamics of plane mechanisms. Method of reduced mass. Inertia forces.

8. Analytic-graphical method for determining forces in plane mechanisms.

9. Machine dynamics. Reduction of masses and forces. Machine equation of motion. Non‑uniformity of machine motion. Flywheel.

10. Basic notions of automatic control. Principles of operational calculus.

11. Types of system inputs. Input time- and frequency characteristics.

12. Characteristics of basic automatic control elements in the time- and frequency domains. Inertialess elements. Inertial elements of the 1-st and 2-nd order. Integral, derivative and time delay elements.

13. Block diagram algebra.

14. Types of controllers. Proportional-plus-itegral-plus-differential controller. Stability of linear automatic control systems.

15. Hurwitz and Nyquist criteria of stability. Module and phase stocks. System correction.

**Project class contents – overview**

1. Kinematic analysis of a given mechanism.

2. Dynamic analysis of a given machine – inertia end forces reduction, solution of a machine equation of motion and flywheel calculation.

3. Project of a control system for a simple mechanical system with stability analysis.

Literatura: (tylko po angielsku)

R. S. Khurmi, J. K. Gupta, Theory of Machines, chapters 5-10.

Jacqueline Wilkie, Michael Johnson, Reza Katebi, Control engineering - An introductory course.

Jan Willem Polderman, Jan C. Willems, Introduction to the Mathematical Theory of Systems and Control, chapters 7-8.

T. Kołacin, Podstawy teorii maszyn i automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Exam: written examination on skills and knowledge after completing and successful attestation of project classes.

During the course students perform three individual projects according to class schedule. To pass the class all projects must be accepted by teacher and total number of 13 points must be achieved.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Presence at the lecture – not obligatory. Presence at the project class – obligatory.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Anna Głowacka, Sebastian Korczak, Maciej Parafiniak, Piotr Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Anna Głowacka, Sebastian Korczak, Maciej Parafiniak, Paweł Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Maciej Parafiniak, Paweł Wawrzyniak
Strona przedmiotu: http://myinventions.pl/lectures/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Paweł Wawrzyniak
Strona przedmiotu: http://myinventions.pl/lectures/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Semestr:

3

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Paweł Wawrzyniak
Strona przedmiotu: http://myinventions.pl/lectures/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.