Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1150-MB000-ISP-0217
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn
Jednostka: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Lab-PAiTM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: poznanie opisu ruchu mechanizmów i maszyn, ich kinematyki i dynamiki, pomiaru ich parametrów, opisu elementów i układów mechanicznych jako elementów i układów automatyki oraz badania ich charakterystyk, umiejętność rejestracji sygnałów i obliczeń wymaganych parametrów układów. Nabycie umiejętności doboru regulatorów i ich parametrów w sterowaniu prostymi układami.

Literatura:

1. Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki i teorii maszyn, red. T. Kołacin, Oficyna Wydawnicza PW, 1999 (skrypt z instrukcjami do ćwiczeń).

2. Instrukcje do ćwiczeń w postaci publikacji elektronicznych dostępnych do pobrania na stronie internetowej przedmiotu (http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Lab-PAiTM).

2. T. Kołacin, Podstawy teorii maszyn i automatyki, Oficyna Wydawnicza PW (podręcznik do wykładu).

3. A. Olędzki, Podstawy teorii maszyn i mechanizmów, WNT.

4. M. Żelazny, Podstawy automatyki, WPW.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat sposobu analitycznego opisu ruchu dźwigniowych mechanizmów płaskich i mechanizmów krzywkowych. Student posiada wiedzę na temat przyczyn i skutków niewyrównoważenia dynamicznego maszyn wirujących i efektu nierównomierności biegu oraz na temat metod przeciwdziałania tym negatywnym efektom. Student posiada wiedzę na temat metod doświadczalnego określania parametrów podstawowych obiektów automatyki w dziedzinie czasu i częstotliwości. Student posiada wiedzę o podstawowych regulatorach pracujących w układach sterowania ze sprzężeniem zwrotnym i metodach doboru ich parametrów.

Umiejętności: Student potrafi wyważyć wirnik zamocowany w dwóch podporach i zweryfikować poprawność wyważenia. Student potrafi wyważyć wirnik zamocowany w dwóch podporach i zweryfikować poprawność wyważenia. Student potrafi dobrać koło zamachowe w celu zmniejszenia nierównomierności ruchu maszyny wirującej. Student potrafi zidentyfikować prosty obiekt automatyki na podstawie przebiegów sygnałów wejściowych i wyjściowych. Student potrafi dobrać regulator i dostroić jego parametry w celu sterowania poziomem wody lub temperaturą.

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowaniu sprawozdań, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów do jego odrabiania (kartkówka bądź odpytywanie). Ocena wykonywania zadań w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie oceny przygotowania, procesu wykonania doświadczeń i poprawnego wykonania sprawozdania.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Przemysław Rumianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Przemysław Rumianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Anna Głowacka, Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Przemysław Rumianek
Strona przedmiotu: http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Lab-PAiTM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Maciej Parafiniak, Przemysław Rumianek, Paweł Wawrzyniak
Strona przedmiotu: http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Lab-PAiTM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Pełny opis:

A-1 Badanie układu sterowania poziomem cieczy w zbiorniku – regulator dwustanowy i proporcjonalny.

A-2 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D - charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

A-3 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – regulator PID.

A-4 Badanie układu sterowania prędkością silnika DC – charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

A-5 Badanie układu sterowania prędkością silnika DC – regulator PID.

TM-1 Analiza kinematyczna mechanizmu krzywkowego.

TM-2 Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmów płaskiego.

TM-3 Wyważanie dynamiczne.

TM-4 Wyznaczenie współczynnika tarcia w czopach mechanizmu korbowo – wodzikowego.

TM-5 Badanie nierównomierności biegu maszyny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak, Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Paweł Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Pełny opis:

A-1 Wyznaczanie charakterystyk czasowych elementów automatyki.

A-2 Wyznaczanie charakterystyk częstościowych elementów automatyki.

A-3 Badanie układu sterowania poziomem cieczy w zbiorniku.

A-4 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

A-5 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – zastosowanie regulatora PID.

TM-1 Analiza kinematyczna mechanizmu krzywkowego.

TM-2 Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmów płaskiego.

TM-3 Wyważanie dynamiczne.

TM-4 Wyznaczenie współczynnika tarcia w czopach mechanizmu korbowo – wodzikowego.

TM-5 Badanie nierównomierności biegu maszyny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak, Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Jan Freundlich, Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Maciej Parafiniak, Stefan Tomaszek, Paweł Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Przewidywana liczba studetów:

150

Semestr:

4

Pełny opis:

A-1 Wyznaczanie charakterystyk czasowych elementów automatyki.

A-2 Wyznaczanie charakterystyk częstościowych elementów automatyki.

A-3 Badanie układu sterowania poziomem cieczy w zbiorniku.

A-4 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

A-5 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – zastosowanie regulatora PID.

TM-1 Analiza kinematyczna mechanizmu krzywkowego.

TM-2 Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmów płaskiego.

TM-3 Wyważanie dynamiczne.

TM-4 Wyznaczenie współczynnika tarcia w czopach mechanizmu korbowo – wodzikowego.

TM-5 Badanie nierównomierności biegu maszyny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Korczak, Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Jan Freundlich, Sebastian Korczak, Radosław Nowak, Maciej Parafiniak, Zbigniew Skup, Zbigniew Starczewski, Stefan Tomaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

115200 - Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Pełny opis:

A-1 Wyznaczanie charakterystyk czasowych elementów automatyki.

A-2 Wyznaczanie charakterystyk częstościowych elementów automatyki.

A-3 Badanie układu sterowania poziomem cieczy w zbiorniku.

A-4 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D - charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.

A-5 Badanie układu sterowania temperaturą głowicy drukarki 3D – zastosowanie regulatora PID.

TM-1 Analiza kinematyczna mechanizmu krzywkowego.

TM-2 Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmów płaskiego.

TM-3 Wyważanie dynamiczne.

TM-4 Wyznaczenie współczynnika tarcia w czopach mechanizmu korbowo – wodzikowego.

TM-5 Badanie nierównomierności biegu maszyny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Andrzej Kosior, Radosław Nowak, Maciej Parafiniak, Zbigniew Skup, Zbigniew Starczewski, Stefan Tomaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kosior, Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Wojciech Fudała, Andrzej Kosior, Radosław Nowak, Mieczysław Pękalak, Zbigniew Skup, Zbigniew Starczewski, Stefan Tomaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kosior, Zbigniew Skup
Prowadzący grup: Sebastian Korczak, Mieczysław Pękalak, Zbigniew Starczewski, Stefan Tomaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)