Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rapid prototyping for experiments

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234A-KDAN-RPFE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rapid prototyping for experiments
Jednostka: Centrum Projektów Rozwojowch
Grupy: Szkoła Doktorska - Przedmioty w języku angielskim
Szkoła Doktorska - Warsztat badacza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

Centrum Zarządzania Innowacyjnością i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Kod wydziałowy:

RPFE

Numer wersji:

1

Pełny opis:

Laboratory:

Arduino is Open-source electronic prototyping platform enabling users to create interactive electronic objects. It is often successfully used for learning programming as well as for the preparation of experiments and measuring stations.

As part of the workshop, you will learn to program a board and use basic sensors from scratch. 3D printing is increasingly used in research and development.

As part of the modeling and 3D printing classes, you will learn the basic issues and also print your first objects in FDM technology. Classes also include workshops on the basics of 3D design.

Project:

Construction and programming of a prototype of a simple device supporting research in the laboratory or the presentation of results, application or system using ready-made libraries for Arduino, MicroPython or Processing.

Literatura: (tylko po angielsku)

[1] Casey Reas, Ben Fry, Processing, MIT Press, 2014.

[2] Thyagaraju, Gowda, Quick Revision Hand Book Programming in C and Data Structures, 2015.

[3] Jesse Harrington Au , 3D CAD I Autodesk 123D, Emily Gertz, Helion, 2016.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)