Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrazowanie danych w pracach naukowych i prezentacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234A-KDPL-ODPNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrazowanie danych w pracach naukowych i prezentacjach
Jednostka: Centrum Projektów Rozwojowch
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Kod wydziałowy:

ODPNP

Numer wersji:

1

Pełny opis:

Seminarium:

Zagadnienia podstawowe (wprowadzenie do tematyki). Omówienie zasad tworzenia i używania pomocy wizualnych w publikacjach, prezentacjach i mediach elektronicznych. Rodzaje wykresów i ich przeznaczenie. Diagramy, schematy, mapy i inne obrazy służące do wizualizacji informacji. Wykresy interaktywne i dynamiczne. Niestandardowe metody wizualizacji. Unikanie niejednoznaczności danych; rozpoznawanie manipulacji wykresowych. Narzędzia do tworzenia wykresów. Źródła danych i inspiracji do wykorzystania w tworzeniu wykresów i rysunków. Dobre i złe praktyki w obrazowaniu danych.

Ćwiczenia:

Tworzenie wykresów w praktyce – demonstracja i ćwiczenia uczestników. Prezentacja i omawianie wykresów uczestników, praca nad ich doskonaleniem, dyskusja. Narzędzia do tworzenia wykresów – praktyczny przegląd, demonstracja możliwości i zakresów wykorzystania. Ćwiczenia i eksperymenty uczestników.

Literatura:

[1] Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, 2001.

[2] Jean-luc Doumont: Trees maps and theorems, Principiae, 2009.

[3] Stephen Few: Show Me the Numbers, Analytics Press, 2012.

[4] Stephen Few: Now You See It, Analytics Press, 2021.

[5] Nadieh Bremer, Shirley Wu: Data Sketches – A journey of imagination, exploration, and beautiful data visualizations, A K Peters/CRC Press, 2021.

[6] Koen Van den Eeckhout: Powerful charts – The Art of Creating Clear, Correct and Beautiful Data Visuals, OWL Press, 2022.

[7] Garr Reynolds: Presentation Zen Design, New Riders, 2010.

[8] Nancy Duarte: Slide:ology, O'Reilly Media, 2008.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Murzyn
Prowadzący grup: Wojciech Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Murzyn
Prowadzący grup: Wojciech Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Ocena łączna
Seminarium - Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)